– 2022 – Listopad – 25

Vážení rodiče, pokud uvažujete  o možnosti využití tzv. Balíčku pomoci Pražanům, připojujeme aktuální informace: O co můžete v naší škole žádat? O prominutí úplaty za školní družinu na leden - červen 2023 (žádost naleznete níže). O prominutí stravného  - s žádostmi o snížení stravného se neobracejte na školu, ale přímo na školní jídelnu- jedná se o samostatný právní …

ČTI VÍCE Balíček pomoci Pražanům

Počasí se asi snažilo, aby byl náš dojem z návštěvy Památníku Vojna, kde v padesátých letech strádali političní vězni, ještě umocněn zataženou oblohou, deštěm a blátem na cestě. Dozvěděli jsme se od pana průvodce mnoho zajímavého včetně informace, že Památník Vojna je v Evropě jedinou takovou připomínkou doby, která už by se nikdy neměla opakovat.  Jana Churáčková, ředitelka …

ČTI VÍCE Po stopách doby do Památníku Vojna

V pátek 4. listopadu se konala v blízkém okolí školy tradiční akce „Sázení stromků“, která je vždy určena prvňáčkům. Každá třída si vymyslela jméno pro svůj stromek. 1.A pojmenovala svůj strom Áčko, 1.B vymyslela jméno Bořek a třída 1.C zvolila jméno Cecilka. I přes nepříznivé počasí jsme si každá ze tříd našla svou jámu na …

ČTI VÍCE Prvňáčci zasadili stromečky

Back to top