Vážení rodiče, pokud uvažujete  o možnosti využití tzv. Balíčku pomoci Pražanům, připojujeme aktuální informace:

O co můžete v naší škole žádat?

O prominutí úplaty za školní družinu na leden – červen 2023 (žádost naleznete níže).

O prominutí stravného  – s žádostmi o snížení stravného se neobracejte na školu, ale přímo na školní jídelnu- jedná se o samostatný právní subjekt.

Kdy, kde a koho můžete žádat: Žádosti přijímá ředitelka školy v ředitelně po předchozí dohodě do 16. 12. 2022

Další informace:

Žádostem se budeme snažit vyhovět. Jsme limitováni objemem finančních prostředků, které od zřizovatele obdržíme.

žádost o prominutí úplaty ve školní družině podmínky pro podávání žádosti