Žáci 6.B se dne 30. 11. 2022 účastnili programu prevence rizikového chování na téma POSMĚCH TADY NECHCEME. Tento program absolvovali v rámci spolupráce školní psycholožky Barbory Hyklové a sportovního psychologa SK Slavia Praha Martina Macháčka. V dnešní době, která je psychicky náročná a už děti řeší „existenční“ problémy na jejich úrovni, je žádoucí mluvit s nimi o tom, co je v životě důležité. Vstupenkou do party bývá nejlepší mobil, značkové oblečení, boty nebo třeba vzhled. Priority, které děti mají, jsou často založené na materiálních potřebách, a když se nenaplní, vedou k pocitu méněcennosti. Děti začínají ztrácet půdu pod nohama. V rámci preventivního programu si děti měly možnost na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je zažít posměch a co dělat, když taková situace nastane. Aktivity, které si pro žáky připravili Bára s Martinem, žáky zaujaly a všichni se aktivně zapojili do následné diskuze, která směřovala k uvědomění si životních priorit a toho, co je důležité. Při zpětném pohledu si žáci měli možnost uvědomit, že co se jim na začátku zdálo podstatné, tak ani pro ně samotné v životě až tak důležité není. Děkujeme Báře i Martinovi za přínosný program.
Gabriela Kotmanová tř. uč. 6.B