Projekt Moje stopa ve škole je projekt zřizovatele školy, MČ Praha 10, který také v letošním školním roce umožnil našim žákům více si  všímat prostředí školy a jejího okolí, navrhovat změny, přemýšlet o jejich realizaci, získávat pro návrhy spolužáky a ve výsledku vylepšit prostředí školy za přislíbených 35 000 Kč. Sešlo se třináct návrhů, které jsme postupně posuzovali z hlediska finančních nároků, možností realizace, ale i ochoty autorů je propagovat a získat pro svůj návrh dostatečný počet hlasů. Do finále se dostalo pět návrhů a autoři čtyř z nich natočili působivá propagační videa. Souboj pěti finálních návrhů byl napínavý, rozdíl v počtu obdržených hlasů zejména pro v pořadí druhý a vítězný návrh byl nepatrný. Za finanční prostředky, které dostaneme od městské části, si na základě vítězného návrhu tříd 9.A a 6.B pořídíme na chodby školy nové lavičky.

Jana Churáčková, koordinátorka projektu Moje stopa