Během listopadu proběhlo na naší škole měření hladiny intenzity zvuku. Měření prováděli žáci našich devátých tříd a výsledky následně zpracovali šesťáci v hodinách informatiky. Měřili jsme již v letech 2018 a 2019. Navzdory tomu, že nám od té doby výrazně vzrostl počet žáků, jsou výsledky velmi podobné. Průměrná hladina intenzity zvuku ve třídách během hodiny je 65,5 dB, během přestávky je to 80,71 dB. Na chodbách je během vyučovacích hodin hladina intenzity zvuku 60,5 dB a o přestávkách 80,73 dB. Pro představu šum listí vydává 20 dB a motorka 80 dB. 

Tereza Kolářová, učitelka fyziky