Dne 28. 11. 2022 jsme se skupinou 15 žáků z devátých tříd naší školy navštívili Střední odbornou školu v Dubečské ulici 34 v Praze 10. Ta nám připravila při té příležitosti projektový den. V úvodu jsme se seznámili s provozem školy, s jednotlivými obory s výstupní maturitou nebo jen s výučním listem, s jednotlivými dílnami i školou v Jesenické ulici. Paní Reillichová, která pro nás tento projektový den připravila, rozdělila žáky do tří skupin po pěti a nechala je převléknout do pracovního oděvu. Poučila je i o bezpečnosti provozu na jednotlivých pracovištích. Postupně jsme prošli čtyřmi dílnami: leteckou montáží, kovárnou, počítačovou učebnou, kde se připravují projekty pro CNC stroje, které na základě vytvořené dokumentace vykonávají praktické ztvárnění výrobků za dozoru žáků, a elektrotechnickou dílnou, kde žáci zapojovali jednotlivé komponenty. To vše v přítomnosti odborných učitelů i žáků, kteří se jednotlivým oborům učí. Celá pečlivě připravená akce trvala tři a půl hodiny a všechny naše studenty vtáhly do děje právě ty praktické ukázky, které si i sami mohli vyzkoušet. Vzorné chování všech zúčastněných bylo i skvělou prezentací naší školy. Myslím si, že tyto akce v rámci rozhodování našich studentů o budoucím povolání mají  velký smysl.

Richard Hruban, učitel fyziky