Výletu do Všetat se v rámci projektu Stopy doby tentokrát zúčastnili čtyři žáci a jedna žákyně z 9.C. V pondělí 16. 1. jsme si připomněli výročí upálení Jana Palacha (1969), a dnes, v pátek 20. 1., jsme se vypravili do jeho rodného domu, ve kterém je teď umístěn památník. Kromě prohlídky čekala účastníky také samostatná práce, kdy zpracovávali písemné materiály a představili nám Palachův čin v souvislostech:  srpnovou okupaci v roce 1968, čin a pohřeb Jana Palacha, téma sebeupálení a Palachův týden v roce 1989.   Prezentace byla o to zajímavější, že se jí náhodou účastnili dva pamětníci – vrstevníci Jana Palacha. Před odjezdem do Prahy jsme ještě stačili navštívit hřbitov ve Všetatech.

Jana Churáčková, ředitelka školy