Ve čtvrtek 26. ledna proběhla letošní první akce pro veřejnost – Hromnice. Na akci si mohli účastníci vyrobit malé svíčky hromničky, aby si je v tomto roce mohli v případě bouřky zapálit a ochránili tak svůj domov před úderem blesku (tedy alespoň podle tradice). Zároveň jsme po workshopu uspořádali světýlkový průvod s lampiony po okolí. Akci jsme zakončili opékáním buřtů. Po celou dobu akci byl k dispozici všem účastníkům výborný Edeňácký punč, který byl plný ovoce. Děkujeme všem za účast a těšíme se na další akci.

Tomáš Pinkr za ekotým