– 2023 – Březen – 06

V pátek se ve druhých a třetích třídách uskutečnila přednáška BESIP, jak se mají chovat děti v dopravním provozu. Zopakovaly si s příslušníky policie dopravní značky a byly jim zodpovězeny otázky i ohledně cyklistiky. Celá přednáška byla velice hezká a prospěšná.  Děkujeme! Marcela Ritterová, třídní učitelka 3.B

ČTI VÍCE BESIP

V pátek 3. března se v rámci výtvarné výchovy uskutečnila ve třídách 2.A a 2.B výtvarná dílna. Děti si pod vedením výtvarnice Anny Junové pomalovaly textilní samolepky dle vlastního výběru. Naprosté ticho při práci prozrazovalo veliké zaujetí novou výtvarnou technikou - rozmývání akvarelových pastelů, kterou si děti mohly vyzkoušet. Pak už jen zbývá samolepky vyloupat …

ČTI VÍCE Textilní samolepky

Back to top