V pátek se ve druhých a třetích třídách uskutečnila přednáška BESIP, jak se mají chovat děti v dopravním provozu. Zopakovaly si s příslušníky policie dopravní značky a byly jim zodpovězeny otázky i ohledně cyklistiky. Celá přednáška byla velice hezká a prospěšná.  Děkujeme!

Marcela Ritterová, třídní učitelka 3.B