Vážení rodiče, na středu 29. 3. 2023 vás zveme od 16 hod na jarní jarmark, na kterém budete moci obdivovat a případně si zakoupit výrobky a výpěstky našich žákyň a žáků, a od 17 hod. na třídní schůzky. Těšíme se na vás.