Pomáháme

Snažíme se o to, aby naši žáci vnímali pomoc jako běžnou součást života, aby o možnostech pomoci přemýšleli. V rámci takových akcí, jako je každoročně pořádaný charitativní běh „Run and Help“,  se pak radí o tom, koho podpořit.
 
V srpnu 2017 byl založen Nadační fond ZŠ Eden, o kterém informujeme na webové stránce školy na samostatné záložce.
 
Od školního roku 2013/2014 spolupracujeme s UNICEF. Jednotlivé třídy si kupují panenky –  každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). Panenka se stává na začátku školního roku patronkou třídy a připomíná svou přítomností důležitost pomáhat:
 
panenka
 
scan

Catherine Courouma byla mnoho let vzdálenou spolužačkou žáků naší školy. Prostřednictvím finančních prostředků jsme jí v rámci projektu „Adopce na dálku“ pomáhali získat základní vzdělání.

Catherine Kourouma

Označení dítěte v databázi: 30531
Dívka, 14 let
Adoptována
Catherine Kourouma byla adoptována v roce 2004.
Město, čtvrť: Conakry, Tanene Marche
Země: Guinea
Matka: Therese Bongono, nar. 1975, v domácnosti
Otec: Sekou Kourouma, nar. 1958, učitel
Popis situace: Rodině žije v nuzných podmínkách a nepostačují jí prostředky k úhradě školného pro Catherinu. Otec pracuje v soukromé škole jako učitel. Jeho příjmy jsou však natolik mizivé, že především matka zajišťuje běh domácnosti.
 
V rámci spolupráce s o. s. Život dětem jsme se do doby vzniku nadačního fondu účastnili tzv. Srdíčkových dní.
Poslední poděkování: