Aktuální šetření

Systematicky se věnujeme autoevaluaci a evaluaci, výsledky jsou podkladem pro zkvalitňování práce v naší škole. Dokumenty jsou uloženy u ředitelky školy.

Ve školním roce 2018/2019 proběhla řada různých šetření, s jejichž výsledky pracujeme, zvláště jsme

  • jako vždy na začátku školního roku provedli sociometrické šetření, které je důležitým zdrojem informací zejména pro práci třídního učitele – výsledky nemohou být veřejné;
  • v rámci šetření SCIO zmapovali studijní předpoklady, výsledky z českého jazyka a z matematiky žáků 6. a 9. ročníků – individuální zprávy jsou cenné pro žáky a jejich rodiče, se souhrnnou zprávou pracujeme;
  • ke konci školního roku zjišťovali klima třídy a školy: u malých dětí prostřednictvím obrázků:dav ve 3. a 4. třídách vlastním dotazníkem: Výsledky plošně – Dotazník klima třídy a v 5. – 8. třídách jsme využili standardizovaného dotazníku České asociace školních metodiků prevence. Zjištění obdrželi třídní učitelé, školní metodička prevence a vedení školy –  považujeme je za důležitou informaci pro práci s jednotlivci a kolektivem třídy v následujícím školním roce;
  • v průběhu školního roku zjišťovali názory zákonných zástupců a zveřejnili výsledky: Výsledky zpracované.

Ve školním roce 2017/2018 jsme např. zjišťovali názory a postoje žáků:

výsledky el. Dotazník pro žáky 1.- 5 zpráva 6-9 Klima zpráva 6-9 Šikana

Výsledky některých šetření z předchozích let:

Před třídními schůzkami v září 2017 byly představeny výsledky rozsáhlého šetření SCIO „Klima školy“:

souhrn_pro_rodice

Zjišťovali jsme (znovu) názor na rodičovské kavárny:

RK – vyjádření k zájmu rodičů