Aktuální šetření

Systematicky se věnujeme autoevaluaci a evaluaci, výsledky jsou podkladem pro zkvalitňování práce v naší škole. Dokumenty jsou uloženy u ředitelky školy.

Ve školním roce 2017/2018 jsme např. zjišťovali názory a postoje žáků:

výsledky el. Dotazník pro žáky 1.- 5 zpráva 6-9 Klima zpráva 6-9 Šikana

Výsledky některých šetření z předchozích let:

Před třídními schůzkami v září 2017 byly představeny výsledky rozsáhlého šetření SCIO „Klima školy“:

souhrn_pro_rodice

Zjišťovali jsme (znovu) názor na rodičovské kavárny:

RK – vyjádření k zájmu rodičů

Výsledky externího evaluačního šetření Kalibro „Škola a já“ (jaro 2016)

výsledky Kalibro 2016 web

Výsledky šetření: názor rodičů na rodičovské  kavárny(duben 2016)

Dotazník Názor rodičů na rodičovské kavárny

Výsledky šetření (žáci a jejich rodiče) duben 2015

vyhodnocení

Výsledky dotazníkového šetřeníˇ(žáci) květen 2014:

Výsledky – informace pro žáky a pro rodiče

Dotazník žáci 13-14

 Výsledky on – line dotazníkového šetření (zákonní zástupci žáků) duben 2014:

Vyhodnocení dotazníku pro rodiče

 V únoru 2013 proběhlo šetření v rámci inovace projektu Zdravá škola (žáci, rodiče, učitelé). S jeho výsledky se můžete seznámit – jsou shrnuty v aktualizovaném projektu (Informace – Dokumenty školy)

Výsledky dotazníkového šetření (žáci a jejich rodiče) ve školním roce 2012/2013:

 výsledky šetření 12-13