Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace o škole > Budoucí prvňáčci > Zápis do prvních tříd a do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025

Zápis do prvních tříd a do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025Vážení rodiče, zápis dětí považujeme za významný okamžik v životě dítěte. Nejedná se o zkoušku, ale o ověření školní připravenosti prostřednictvím řízeného rozhovoru paní učitelky/pana učitele s dítětem, u kterého můžete být přítomni. Zápis je však také nezbytnou administrativní záležitostí (správní řízení), a proto vás žádáme, abyste učinili následující kroky:

  1. Před zápisem:

1. Rezervujte si termín (den a čas) zápisu prostřednictvím rezervačního systému: https://forms.gle/bB8nx17NGpWcY2yr6

2. Poznamenejte si vybraný termín.

3. Vyplňte zápisový list – žádost o přijetí

4. Připravte si dokumenty, které jsou pro administrativní část zápisu (správní řízení) nezbytné, a které přinesete s sebou:
a) vyplněný a podepsaný zápisový list – žádost o přijetí, kterou s vámi projdeme, zkontrolujeme, případně ji spolu doplníme a přidělíme jí kód

Pokud žádáte o odklad školní docházky, o přijetí do přípravné třídy, nebo o předčasné přijetí, zajistěte potřebné přílohy (jsou v žádosti uvedeny a můžete je dodat později, až je budete mít).

b) rodný list dítěte nebo jeho kopii, do které/ho nahlédneme

c) doklad o místě bydliště žáka (obvykle OP dítěte), který v případě tzv. spádovosti zkontrolujeme

5. Dostavte se ve vybraném termínu se svou dcerou/svým synem do školy.

 

 B. Zápis (středa 3. a čtvrtek 4. 4. 2024 od 14 do 18 hodin)

Do školy přijdete postranním vstupem (po schodech), zápis proběhne v 1. patře.

První část zápisu je administrativní – jedná se o správní řízení. Převezmeme od Vás žádost, doplníme ji, ověříme údaje v rodném listu a v dokladu o bydlišti dítěte.

Vlastní zápis proběhne ve třídě, kde budou připraveny různé aktivity, u kterých si bude vaše dítě povídat s paní učitelkou nebo s panem učitelem.

Předem se omlouváme za případné zdržení, které vzhledem k velkému počtu zájemců o zápis může nastat.

Ze zápisu si odnesete kartičku s kódem, podle kterého se budete orientovat v seznamu přijatých a nepřijatých dětí.

 

C. Po zápisu:

O tom, zda jsme Vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitelky školy. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a vyvěšeno na nástěnce koncem měsíce dubna. V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním také poštou.

V případě přijetí bude v rozhodnutí na webu školy uveden termín, kdy vás pozveme do školy k osobnímu převzetí rozhodnutí o přijetí.

První třídní schůzka pro rodiče přijatých dětí se uskuteční 12. 6. 2024 v 17 hodin ve

školní jídelně.

 

Doplňující informace:

  • Pokud nemá Váš syn/Vaše dcera bydliště ve spádové oblasti naší školy, doporučujeme zapsat ho/ji také na spádovou školu. V případě, že bude na naši školu přijat/a, oznámíte spádové škole, že svou žádost o přijetí berete zpět.
  • Pokud má Váš syn/Vaše dcera bydliště ve spádové oblasti naší školy a zapisujete jej/ji současně na jinou (tzv. zájmovou) školu, oznamte nám prosím co nejdříve, zda byl/a na zájmovou školu přijat/a.
  • Nahlížení do spisu je možné po předchozí dohodě s vedením školy v době od podání žádosti až do vydání rozhodnutí.
  • V případě dotazů nás kontaktujte.