Dokumenty školy :

Směrnice ředitelky školy k ochraně osobních údajů

Kontakt na pověřence: Paní Viera Pávková – vierapavkova@gmail.com; +420601333185

směrnice

Školní řád 2018/2019

Školní řád vychází z Úmluvy o právech dítěte, ze školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 48/2005 Sb., Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání (RVP) a školního vzdělávacího programu ZŠ Eden v platných zněních.

Školní řád doplňují řády pro odborné učebny a školní hřiště.

školní řád 2018-2019

Řád školní družiny

Práce školní družiny na ZŠ Eden je určována zvláštními požadavky a pravidly pedagogiky „volného času“. Školní družina je speciálním zařízením, kde se mohou děti mladšího školního věku aktivně seznámit s širokou škálou aktivit, s jejich obsahem a formami. Jedná se o zcela samostatnou a specifickou oblast, jejímž cílem je doplňovat poznání žáků prvních až čtvrtých tříd ve výchovně vzdělávací činnosti. Vzdělávací program školní družiny je zveřejněn na webových stránkách školy.
Řád školní družiny 2018-2019

Školní vzdělávací program ZŠ Eden

Školní vzdělávací program ZŠ Eden je zásadní dokument školy, který je každoročně revidován a následně aktualizován.

SVzdP pro 2018-2019 SVzdP pro SD

Projekt Zdravá škola

ZŠ Eden je od roku 2009 zapojena do sítě škol podporujících zdraví. Program „Zdravá škola“ je založen na třech základních pilířích:

  • pohoda prostředí (materiálního, sociálního, organizačního)
  • smysluplné učení
  • otevřené partnerství.

Do programu jsme se zapojili proto, že nás jeho principy oslovily a že jej považujeme za důležitý nástroj pro kvalitní práci školy. Každoročně aktualizujeme prováděcí plán, projekt jsme již dvakrát obhájili, naposled v listopadu 2016 na období následujících čtyř let.

projekt-zs-eden-zdrava-skola-iii-rozprac-2

Prováděcí plán pro školní rok 2018-2019:

prováděcí plán 18def

Certifikáty

certifikáty

Plán ICT

ict 2018-2019

Plán EVVO

PLAN_EVVO_2018-2019

Preventivní program

PP 2018-19

Úmluva o právech dítěte

umluva_o_pravech_ditete-plne_zneni