Novinky :

Adaptační kurz šestých tříd

Pondělí, 16. 9. 2019 10,45 hod.: Dojeli jsme dobře, už v 9,45 jsme byli na místě. Ubytovali jsme se v chatičkách, teď povlékáme postele a chystáme se na první blok aktivit. Přejte nám, aby hezké počasí, jaké tu máme, vydrželo až do našeho středečního odjezdu. Další zprávy očekávejte v podvečer.

Jana Churáčková

Fotbalgolf

Dne 11. 9. 2019 jsme ve Fotbal Parku Praha absolvovali přípravný trénink v poměrně neznámé „disciplíně“, kterou je fotbalgolf. Čekalo nás hřiště s osmnácti jamkami, které mělo prověřit naši kopací techniku, schopnost koncentrace a také schopnost sebeovládání (pár krát jsem měl chuť poslat míč spíš daleko do lesa než do jamky). Každopádně můžu říct, že jsme docela obstáli, trénink si užili a tuto aktivitu můžeme jen doporučit.

Jiří Halko, učitel tělesné výchovy

Budeme číst dětem

Celostátní kampaň Celé Česko čte dětem bude na naší škole opět v plném proudu. Žáci pátých a čtvrtých tříd se znovu chystají předčítat našim prvňáčkům, dětem z přípravné třídy Žabiček a nevynechají ani předškoláky z MŠ Vladivostocká.  Nejen naši žáci a učitelé, ale také dobrovolníci z Vašich řad se mohou zapojit a předčítat pravidelně našim nejmenším žákům. Pokud budete mít zájem přidat se k nám a podpořit tento projekt dvaceti minutami pravidelného předčítání každý týden, neváhejte. Veškeré informace Vám budou sděleny koordinátorkou projektu na emailové adrese: chaberova@zseden.cz. Dobrovolníkům z loňského školního roku tímto velmi děkujeme.

Zuzana Cháberová, koordinátorka projektu

Upozornění – plavání

Z provozních důvodů (probíhající rekonstrukce bazénu) pokračuje výuka plavání a začíná kroužek ŠD Plavání až od 7. 10. 2019. 

 

 

První zvonění

Ve škole samozřejmě zvoní už od pondělí, ale zvonění dnes, v pátek 6. září, bylo jiné – dlouhé a slavnostní. Naši prvňáčkové a děti z přípravné třídy (Žabičky) totiž procházeli chodbami školy, doprovázeni svými patrony z 9.A, 9.B a 8.A. Žáci všech ostatních tříd a učitelé vytvořili špalír, kterým nejmladší žáci prošli. Přejeme všem novým žáčkům, aby se jim ve škole dařilo!

Jana Churáčková, ředitelka školy

Učíme se venku

Školní rok nám sotva začal, ale my už pilně pracujeme. Dokud nám počasí přeje, musíme toho využít. 6.A a 6.C s panem učitelem Pinkrem a paní učitelkou Kolářovou (Kubovou) dnes společně na školní zahradě hledali předměty, které mají tvar kvádru, krychle, koule, jehlanu a podobně. Některé úlovky byly opravdu zajímavé.

Adopce panenek

V rámci kampaně UNICEF „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ byla třídám nabídnuta možnost adoptovat jedinečné panenky, z nichž každá představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). Pokud se třída rozhodne, že panenku adoptuje, vybere si z nabízených panenek a pošle tvůrci panenky poděkování za zhotovení panenky spolu se zprávou, že tato panenka už našla „svoji rodinu“. Panenka se pak stane patronkou třídy.  Děkujeme rodičům našich žáků za finanční příspěvek na panenky, které budou k vidění nad vstupy do  jednotlivých tříd, které se pro adopci rozhodnou.

Projekt Lezení do škol

V termínu od 2.9. do 19.9.2019 se v naší škole koná projekt Lezení do škol, pořádaný spolkem České sportovní lezení. V rámci tohoto projektu byla naší škole zapůjčena mobilní lezecká stěna. Stěnu využívají v hodinách tělocviku žáci všech tříd školy. Mnoho žáků bude mít možnost zúčastnit se také ukázkové hodiny na stěně pod vedením trenérů Českého sportovního lezení. Projekt je realizován s finanční podporou Městské části Praha 10.

Nenech to být

Milé žákyně, milí žáci a vážení rodiče, s cílem zlepšit klima na naší škole jsme se od letošního školního roku zapojili do projektu Nenech to být. NNTB funguje na principu online schránky důvěry. Děti si mohou na webových stránkách či ve zdarma dostupné mobilní aplikaci vyhledat svou školu. Anonymní schránka důvěry je zřízena ve spolupráci s MŠMT ČR, Linkou důvěry a PPP Brno. Pokud chcete poradit, upozornit nás na nějaké potíže, klikněte prosím na odkaz pod článkem, v nabídce zvolte rodič nebo student, zadejte název naší školy a pokračujte. Poté popíšete svůj problém. Tato informace se dostane prostřednictvím systému k pověřeným osobám ve škole ( metodik prevence, školní psycholog). Věříme, že zapojení naší školy do projektu přispěje k udržení zdravého klimatu a k jeho neustálému zlepšování.

Barbara Hůlová, metodik prevence

www.nntb.cz/s/70423fa

Letáček 1

Zahájení školního roku

V pondělí 2. 9. 2019 jsme těsně před osmou hodinou ranní zahájili slavnostně  školní rok 2019/2020. Patron školy Vladimír Šmicer popřál našim žákům hodně spokojenosti při školní práci, Jan Novák hodně úspěchů. Ředitelka školy Jana Churáčková sdělila, že v rámci oslav 30. výročí Sametové revoluce se budou všechny třídy pod vedením svých třídních učitelů podílet na vzniku dokumentárního filmu Mozaika Sametu, který bude mít slavnostní premiéru 14. 11. 2019 ve Strašnickém divadle. Přejeme všem našim žákyním a žákům, aby byli se svou prací ve školním roce spokojeni! 

Týmová sborovna

Na výjezdu pedagogů školy, tzv. týmové sborovně ve Strnadovském Mlýně 26. a 27. 8. 2019, jsme se učili pracovat s agresí, vzájemně se obohacovali svými zkušenostmi, představili si zajímavé nové pomůcky a intenzivně jsme se připravovali na nový školní rok. Žáky 2. – 9. tříd přivítáme na slavnostním zahájení před školou 2. 9. 2019 v 7,55 hod., naše prvňáčky a děti z přípravné třídy s rodiči v 8,15 hod. Těšíme se na vás.

Jana Churáčková, ředitelka školy

 

Klub mladých diváků

Také v letošním školním roce nabízíme žákům 8. a 9. tříd možnost navštěvovat KMD. Žáci zhlédnou 4 divadelní představení. Cena je 450 Kč. Termíny nemohu ovlivňovat, ale vím je s dostatečným předstihem několika týdnů. Pokud někdo jít nemůže, snažím se vstupenku nabídnout někomu jinému za cenu 110 Kč. Na představení se žáci dopravují sami, v divadle vykonávají dozor učitelky českého jazyka.

Pavlína Poletínová, vedoucí KMD

Poslední zvonění

Chtěli bychom na závěr školního roku poděkovat žákům a žákyním z 9. A, kteří se v září stali našimi patrony a celý rok se o nás se zájmem „starali“. Velký dík za spolupráci patří také třídní paní učitelce Poletínové. Byli jste opravdu „akční“. Pomáhali jste nám zejména v prvních školních dnech, abychom se ve velké neznámé škole neztratili. Chodili jste za námi o přestávkách, zdravili jsme se a srdečně potkávali v prostorách školy. Starším spolužákům se naše společnost líbila, proto často oslovovali paní učitelky „co zas společného budeme dělat?“. Rozbal text »

Školní tanec na ZŠ Eden

Když se naše parlamentářky vrátily z návštěvy Norska s tím, že je tam tradicí školní tanec, rozhodli jsme se, že to také zkusíme. Žákyně 9. tříd se svou paní učitelkou tělocviku vymyslely choreografii, všechny nás to naučily a my jsme se dnes rozloučili se školním rokem tancem všech přítomných žákyň, žáků a mnoha učitelek a učitelů. Hezké prázdniny!

Mirakulum

V pátek 21.6. navštívily třídy 5.A, 5.C a 7.A zábavní park Mirakulum u Milovic. Děti vyzkoušely spoustu prolézaček, houpaček, tobogánů nebo obřích trampolín. Neztratily se v bludišti ani v podzemních chodbách. Protože bylo krásné počasí, osvěžily se ve Vodním světě. Všichni jsme si výlet užili.

Třídní učitelky: Zuzana Cháberová, Barbora Jandová a Lucie Buňková