Škola na Youtube :

Školní tanec na ZŠ Eden

Když se naše parlamentářky vrátily z návštěvy Norska s tím, že je tam tradicí školní tanec, rozhodli jsme se, že to také zkusíme. Žákyně 9. tříd se svou paní učitelkou tělocviku vymyslely choreografii, všechny nás to naučily a my jsme se dnes rozloučili se školním rokem tancem všech přítomných žákyň, žáků a mnoha učitelek a učitelů. Hezké prázdniny!

Ukliďme Česko

Do dobrovolnické úklidové akce, která probíhá na území celé České republiky se zapojila také ZŠ Eden. Cílem bylo uklidit nepořádek v blízkosti naší školy a okolí Zimního a Atletického stadiónu Slavia Praha. Této činnosti se naprosto úžasně zhostili žáci 2.C, 5.A a 6.B. Potřebovali jsme rukavice, pytle na odpadky, dobrou náladu a také vědomosti o třídění odpadu. Společně třídy roztřídily všechny plné pytle odpadků do kontejnerů na papír, plast, sklo a smíšený odpad.  
Celou akci jsme si užili a poděkování náleží nejen všem žákům, ale také koordinátorovi projektu panu učiteli  Pinkrovi za zprostředkování. Těšíme se na další takové akce, které pomáhají.

Zuzana Cháberová, třídní učitelka 5.A

Exkurze 6. tříd v Modřanské rokli

V rámci výuky přírodopisu absolvovali žáci šestých tříd komplexní exkurzi od Modřanské rokle s cílem zjistit kvalitu vody Libušského potoka. Kvalitu vody žáci zjišťovali nejen pomocí fyzikálních parametrů (průhlednost, rychlost toku) nebo chemických (pH vody), ale zejména určováním vodních bezobratlých živočichů. Součástí exkurze byla také „poznávačka“ mechů rostoucích v Modřanské rokli. Jak se exkurze líbila můžete zhodnotit v tomto videu:

Tomáš Pinkr, učitel přírodopisu

ŠvP Černá hora 2019

Superstar 2019

Vánoční vystoupení 2018

Pojďte s námi dekádami

Projekt Edison

Projekt Edison, který se v naší škole konal již třikrát, má několik cílů. Mezi ty nejvýznamnější patří poznávání jiných kultur a zdokonalování jazykových dovedností. Studenti z různých států celého světa si pro naše žáky připraví prezentace, ze kterých se děti dozví spoustu zajímavostí o životě v daných zemích. Následuje diskuze, ale třeba také výuka typických tanců a písní. Někteří žáci se mohou zúčastnit miniprojektů, při kterých například zjišťují znalosti cizinců o České republice nebo ve skupinách vytváří plakáty srovnávající Českou republiku s rodnými zeměmi našich hostů. Součástí projektu je „Village Camp“, během kterého žáci navštěvují stánky připravené studenty, poznávají národní zvyky, tradiční jídla atp.

DESATERO

Film o Bruncvikovi

Kreativní partnerství 4.A

Kreativní partnerství 3.A

Šesťáci v rámci projektu vaří…

…a mluví anglicky! Podívejte se na jejich projekt:

Žáci při vaření

Dívky i chlapci ze ZŠ Eden jsou ve florbale nejlepší v Praze

Chlapci a dívky z osmých a devátých tříd se zúčastnili turnaje ve florbale v kategorii starších žáků a žákyň. Chlapci vyhráli první zápas s přehledem 6:1, druhý 4:1 a v posledním dramatickém finálovém utkání zvítězili 4:2. Naše dívky senzačně ovládly turnaj a s výsledky 7:0, 6:1 a 4:2 získaly stejně jako chlapci pohár za 1. místo. Oba týmy si zároveň zajistily kvalifikaci na mistrovství republiky. Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za účast.

M. Jelínek – vedoucí týmu

Škola v přírodě na Černé hoře

Se závěrečným dnem jsme se rozloučili společnými aktivitami. Už od rána chumelilo, což nás ale nezastavilo ani při dopoledních aktivitách, ani při královské olympijské disciplíně, kterou byla Štafeta národů. V této disciplíně zvítězilo Japonsko, které zvolilo výbornou taktiku. Poté jsme se odreagovali při stavbě originálních sněhuláků. Následovalo představení států a závěřečné vyhlášení výsledků Olympijských her z Černé hory. V celkovém součtu bodů ze všech disciplín zvítězilo Holandsko a potvrdilo tak celkové vítězství Evropy proti Světu. Celé olympijské dění probíhalo v duchu fair play, proto jsme si za odměnu dopřáli výborný pohár. Rozloučili jsme se na závěrečné diskotéce a děti se rozprchly do bývalé olympijské vesnice.

Fotky z Černé hory

Daniel Abrhám – vedoucí školy v přírodě