Naši učitelé :

PhDr. Bc. Jana Churáčková

vzdělání: katedra pedagogiky  FF UK (získ. titul PhDr.), výchovné poradenství PedF UK, školský management (získ. titul Bc.). Od roku 2015 členka Asociace ředitelů základních škol.

kontakt: churackova@zseden.cz, tel.272738443

Jde mi o to, aby od nás po devíti letech školní docházky odcházeli absolventi, kteří jsou na dobré cestě stát se zdravě sebevědomými, respektujícími a odpovědnými osobnostmi. 

Mgr. Daniel Abrhám

vzdělání: učitelství TV-M na FTVS UK

praxe: učitel na ZŠ Vladivostocká, zástupce pro 1. stupeň na ZŠ Vladivostocká, nyní zástupce pro 2. stupeň na ZŠ Eden

zájmy: sport, informační a komunikační technologie

kontaktabrham@zseden.cz, tel.267310674 linka 205

Pokud chceš uspět, umocni míru úspěchů.

Mgr. František Pomahač

vzdělání: SPŠE elektro, FTVS – UK, učitelství, trenérství LH

praxe: učitel na ZŠ, zástupce pro 1. st. a školní družinu na ZŠ

zájmy: kutilství, sport, rodina, cestování

kontakt: pomahac@zseden.cz, tel.267310674 linka 229

Mgr. Lucie Máchová

vzdělání: VOŠ všeobecná sestra, Speciální pedagogika na UK, DSW – Speciální pedagogika, Pedagogika předškolního věku, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

praxe: speciální pedagog ve speciální třídě MŠ – příprava předškoláků, příprava předškoláků v grafomotorickém programu Maxík, dobrovolník v nízkoprahovém centru, práce s hyperaktivními dětmi, příprava na školu

zájmy: dobrovolnictví – práce s dětmi, joga, zahradničení, turistika, houbaření, kreativní tvoření

kontakt: machova@zseden.cz, tel.267310674 linka 216

Mgr. Vladimíra Foltová

vzdělání: Ped. fakulta University J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, učitelství pro 1. st., specializace na VV

praxe: učitelka na 1. stupni

zájmy: cestování, kultura, turistika, malování, četba, rodina

kontakt: foltova@zseden.cz, tel.267310674 linka 212

 

Mgr. Jana Hantáková

Vzdělání: Ostravská universita v Ostravě

Praxe: učitelka 1. st. na ZŠ Eden

Zájmy: cestování, četba, kultura, sport, turistika

Kontakt hantakova@zseden.cz, tel.267310674 linka 224

Mgr. Gabriela Kotmanová

Vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského – Bratislava

Praxe: učitelka na ZŠ a MŠ Cádrova, Bratislava, asistentka a učitelka na ZŠ Eden

Zájmy: sport, četba, hudba a tanec

Kontakt:  kotmanova@zseden.cz, tel.267310674 linka 212

„Nesnaž se být úspěšný. Snaž se být člověkem, který má hodnotu.“

Mgr. Zuzana Cháberová

Vzdělání: Universita Karlova, učitelství 1. st.

Praxe: učitelství 1. stupně na ZŠ Křimická a ZŠ Eden

Záliby: umění, literatura, sport všeho druhu a rodina

Kontakt: chaberova@zseden.cz, tel. 267310674 linka 212

MgA. Mgr. Veronika Doležalová

Vzdělání: učitelství 1. stupně ZŠ na PedF UK, HTF VŠMU

Praxe: učitelka na ZUŠ, učitelka 1. stupně na ZŠ Brigádníků, na ZŠ Eden

Záliby: jóga, turistika, lyžování, hudba, rodina 

Kontakt: dolezalova@zseden.cz, tel. 267310674 linka 224

Markéta Švandrlíková

Vzdělání: SpgŠ Evropská, Pedf UK, specializace VV, předškolní pedagogika

Praxe: učitelka MŠ, učitelka na ZŠ Eden

Záliby: příroda, cestování, kreativní tvoření, psi

Kontakt: svandrlikova@zseden.cz, 267310674 linka 224

MgA. Mgr. Markéta Zelená

Vzdělání: Učitelství 1. stupně ZŠ na PedF UK, dramatická výchova na DAMU

Praxe: učitelka 1. st. na ZŠ Ohradní

Záliby: literatura, divadlo, filmy a sci-fi fenomény, sport, cestování

Kontakt: zelena@zseden.cz, 267310674 linka 224

Základními pojmy ve vzdělávání jsou pro mě partnerský přístup a otevřená komunikace. Mým cílem je vytvářet pro děti prostředí a vyučování takové, na které se budou těšit a budou na něj rády vzpomínat.

Mgr. Mgr. Renáta Urbanová

vzdělání: FTVS UK – Fyzioterapie, Pedagogická fakulta + FTVS – FJ/TV

praxe: katedra TV AMU, Lycée francais Prague, VOŠ a Střední umělecká škola Václava Hollara, DDM Spirála Praha 8, učitelka na ZŠ Eden

zájmy: sport (lyžování, horské kolo, plavání, potápění, OB), fotografování, zážitková pedagogika 

kontakt: urbanovar@zseden.cz, tel.267310674 linka 224

Mgr. Lucie Buňková

vzdělání: Universita Hradec Králové

praxe: učitelka na ZŠ, lektorka AJ v jazykové škole

zájmy: cestování, příroda, koloběžka

kontakt: bunkova@zseden.cz, tel.267310674 linka 212

Mgr. Lucie Šmídová

vzdělání: učitelství 1. stupně ZŠ na PedF UK

praxe: učitelka 1. st. na ZŠ Mendíků, Praha 4, na ZŠ Eden

zájmy: film, divadlo, koncerty, lyžování, vodní lyžování, kondiční cvičení, turistika

kontakt: smidova@zseden.cz, tel.267310674 linka 224

Mgr. Marcela Ritterová

vzdělání: PF Plzeň – učitelství 1. stupeň

praxe: učitelka 1. st. na ZŠ Chodov, ZŠ B. Hrabala, Praha 8 a ZŠ Eden

zájmy: golf, plavání, lyže a běžky

kontakt: ritterova@zseden.cz, tel.267310674 linka 212