Úspěchy našich žáků :

Úspěchy našich žáků

Přespolní běh:

st. žáci             1. místo Praha

ml.žáci            1. místo Praha

st. žákyně        1.místo Praha 10

8. místo Praha

ml. žákyně     1. místo Praha 10

4. místo Praha

 

Minikopaná:

ml. žáci           1. místo Praha 10

2. místo Praha

st. žáci            1. místo Praha 10

1. místo Praha

 

 

Stolní tenis:

st. žáci             1. místo Praha 10

8. místo Praha

st. žákyně        1. místo Praha 10

ml. žákyně      1. místo Praha 10

1. místo Praha

ml. žáci           1. místo Praha 10

5. místo Praha

 

Basketbal:

st. žáci             2. místo Praha 10

st. žákyně        1. místo Praha 10

4. místo Praha

 

 

Florbal:

ml. žáci           1. místo Praha 10

8. místo Praha

ml. žákyně      1. místo Praha 10

1.místo Praha

4. místo ČR

st. žáci             1. místo Praha 10

8. místo Praha

st. žákyně        3. místo Praha 10

 

Házená:

st. žáci             1. místo Praha 10

5. místo Praha

st. žákyně       1. místo Praha 10

3.místo Praha

 

Basketbal:

ml. žáci           2. místo Praha 10

ml. žákyně      2. místo Praha 10

 

Šplh:

ml. žáci a žákyně        3. místo Praha

st. žáci a žákyně         5. místo Praha

 

Nohejbal:

ml. žáci           1. místo Praha 10

st. žáci             2. místo Praha 10

 

OVOV:

3.místo Praha 10

 

Házená – kalamář:

ml. žáci           3. místo Praha

ml. žákyně      2. místo Praha

 

Atletický čtyřboj:

ml. žáci           2. místo Praha

st. žáci             1. místo Praha 10

3.místo Praha

st. žákyně        1. místo Praha 10

4.místo Praha

ml. žákyně      1. místo Praha 10

4.. místo Praha

 

Pohár rozhlasu:

ml. žáci           1. místo Praha 10

4.místo Praha

st. žáci            1. místo Praha 10

3.místo Praha

ml. žákyně      2. místo Praha

st. žákyně       1. místo Praha 10

7. místo Praha

 

Mc Donalds cup:

I. kategorie      1. místo Praha 10

5.místo Praha

II. kategorie     1. místo Praha 10

5.místo Praha

 

Softbal

6.-9. tř.          1 . místo Praha 10

8. místo Praha

Stradea

stradea1

Stradea

stradea

Diplom – kroužky

diplom2

Diplom – kroužky

dip2

Diplom – kroužky

dip

Čestné uznání

vt

Čestné uznání

tm

Čestné uznání

rv

SCIO 9. ročníky

IMG_20150108_0001

SCIO 6. tříd

14-15 6 001

Úspěchy našich žáků

Úspěchy za školní rok 2013/2014

Největších úspěchů dosahuje škola ve sportovních soutěžích. V celopražské soutěži o Pohár pražských školy (POPRASK) vybojovali naši žáci tradičně 1. místo (157,5 b.), a tím rozhodujícím způsobem přispěli k vítězství Prahy 10 v soutěži městských částí.

Soutěžili jsme v mnoha sportovních odvětvích, uvádíme jen nejvýznamnější úspěchy:

Přespolní běh:

st. žáci             1. místo Praha 10

2. místo Praha

ml.žáci            1. místo Praha 10

3. místo Praha

st. žákyně        3.místo Praha 10

 

Minikopaná:

ml. žáci           1. místo Praha 10

4. místo Praha

st. žáci             1. místo Praha 10

1. místo Praha

 

Florbal:

st. žáci             1. místo Praha 10

3. místo Praha

st. žákyně        1. místo Praha 10

1. místo Praha a 2. v  ČR

ml. žákyně      1. místo Praha 10

1. místo Praha

ml. žáci           1. místo Praha 10

3. místo Praha

4.-5. třída        3. místo Praha

 

Házená:

st. žáci             1. místo Praha 10

2. místo Praha

st. žákyně        1. místo Praha 10

2. místo Praha

2.-5. třída        10. a 8. místo Praha (miniházená)

 

Plavání:

ml. žáci           2. místo Praha 10

ml. žákyně      2. místo Praha 10

st. žáci             2. místo Praha 10

 

Volejbal:

st. žáci             2. místo Praha 10

 

Šplh:

6.-9. třída        4. místo Praha (chlapci)

4. místo Praha (dívky)

Mcdonaldś cup:

2.-3. třída        1. místo Praha

4.-5. třída        2. místo Praha

 

 

Atletika (čtyřboj):

st. žáci             1. místo Praha 10

2. místo Praha

ml. žáci           7. místo Praha

st. žákyně        2. místo Praha 10

ml. žákyně      4. místo Praha

2.-5. třídy        4. místo Praha 10 (trojboj)

 

Basketbal:

ml. žáci           2. místo Praha 10

ml. žákyně      1. místo Praha 10

5. místo Praha

st. žáci             1. místo Praha 10

5. místo Praha

st. žákyně        1. místo Praha 10

8.místo Praha

 

OVOV:

6.- 8. třída       účast na republikové finále (podzim 2013)

6.- 8. třída       12. místo Praha (květen 2014), žák Martínek postoupil na finále ČR (září 2014)

 

Stolní tenis:

ml. žáci           1. místo Praha 10

8. místo Praha

st. žáci             3. místo Praha 10

st. žákyně        4. místo Praha 10

ml. žákyně      1. místo Praha 10

3. místo Praha

 

In-line:

ml. žáci           1. místo Praha

st. žáci             1. místo Praha

ml. žákyně      3. místo Praha

 

Nohejbal:

st. žáci             1. místo Praha 10

2. místo Praha

ml. žáci           2. místo Praha 10

 

Přehazovaná

ml. žákyně      2. místo Praha 10

 

Softbal

6.-9. tř.            1. místo Praha 10

8. místo Praha

 

Naši žáci však nejen ve sportovních disciplinách, jak dokládá následující tabulka:

 

Soutěže MŠMT Školní kolo – účastníci Obvodní kolo – účastníci
Olympiáda v českém jazyce 20   1
Matematická olympiáda 51 16
Dějepisná olympiáda 12   2
Biologická olympiáda 22   0
Archimediáda   2   2
Pythagoriáda 44   3
Pražský globus 20   1
Olympiáda v anglickém jazyce 19   0
Další soutěže    
Shakespeare 24
PANGEA 118
Výtvarná soutěž Svět kolem nás a vánoční čas (MČ) školní kolo – nejlepší práce předány na výstavu   3 ocenění
Soutěž ve zdobení vánočního stromečku (MČ)   čestné uznání
Recitační a pěvecká soutěž STRADEA 42 5

1 účastník Galavečer

Život a dílo Karla Čapka 8 8

SCIO testy

Obrázek (93)

OVOV – odznak všestrannosti olympijských vítězů

ovov

Scio

obr4