Co se u nás děje :

Nenech to být

Milé žákyně, milí žáci a vážení rodiče, s cílem zlepšit klima na naší škole jsme se od letošního školního roku zapojili do projektu Nenech to být. NNTB funguje na principu online schránky důvěry. Děti si mohou na webových stránkách či ve zdarma dostupné mobilní aplikaci vyhledat svou školu. Anonymní schránka důvěry je zřízena ve spolupráci s MŠMT ČR, Linkou důvěry a PPP Brno. Pokud chcete poradit, upozornit nás na nějaké potíže, klikněte prosím na odkaz pod článkem, v nabídce zvolte rodič nebo student, zadejte název naší školy a pokračujte. Poté popíšete svůj problém. Tato informace se dostane prostřednictvím systému k pověřeným osobám ve škole ( metodik prevence, školní psycholog). Věříme, že zapojení naší školy do projektu přispěje k udržení zdravého klimatu a k jeho neustálému zlepšování.

Barbara Hůlová, metodik prevence

www.nntb.cz/s/70423fa

Letáček 1

Zahájení školního roku

V pondělí 2. 9. 2019 jsme těsně před osmou hodinou ranní zahájili slavnostně  školní rok 2019/2020. Patron školy Vladimír Šmicer popřál našim žákům hodně spokojenosti při školní práci, Jan Novák hodně úspěchů. Ředitelka školy Jana Churáčková sdělila, že v rámci oslav 30. výročí Sametové revoluce se budou všechny třídy pod vedením svých třídních učitelů podílet na vzniku dokumentárního filmu Mozaika Sametu, který bude mít slavnostní premiéru 14. 11. 2019 ve Strašnickém divadle. Přejeme všem našim žákyním a žákům, aby byli se svou prací ve školním roce spokojeni! 

Týmová sborovna

Na výjezdu pedagogů školy, tzv. týmové sborovně ve Strnadovském Mlýně 26. a 27. 8. 2019, jsme se učili pracovat s agresí, vzájemně se obohacovali svými zkušenostmi, představili si zajímavé nové pomůcky a intenzivně jsme se připravovali na nový školní rok. Žáky 2. – 9. tříd přivítáme na slavnostním zahájení před školou 2. 9. 2019 v 7,55 hod., naše prvňáčky a děti z přípravné třídy s rodiči v 8,15 hod. Těšíme se na vás.

Jana Churáčková, ředitelka školy

 

Klub mladých diváků

Také v letošním školním roce nabízíme žákům 8. a 9. tříd možnost navštěvovat KMD. Žáci zhlédnou 4 divadelní představení. Cena je 450 Kč. Termíny nemohu ovlivňovat, ale vím je s dostatečným předstihem několika týdnů. Pokud někdo jít nemůže, snažím se vstupenku nabídnout někomu jinému za cenu 110 Kč. Na představení se žáci dopravují sami, v divadle vykonávají dozor učitelky českého jazyka.

Pavlína Poletínová, vedoucí KMD

Poslední zvonění

Chtěli bychom na závěr školního roku poděkovat žákům a žákyním z 9. A, kteří se v září stali našimi patrony a celý rok se o nás se zájmem „starali“. Velký dík za spolupráci patří také třídní paní učitelce Poletínové. Byli jste opravdu „akční“. Pomáhali jste nám zejména v prvních školních dnech, abychom se ve velké neznámé škole neztratili. Chodili jste za námi o přestávkách, zdravili jsme se a srdečně potkávali v prostorách školy. Starším spolužákům se naše společnost líbila, proto často oslovovali paní učitelky „co zas společného budeme dělat?“. Rozbal text »

Mirakulum

V pátek 21.6. navštívily třídy 5.A, 5.C a 7.A zábavní park Mirakulum u Milovic. Děti vyzkoušely spoustu prolézaček, houpaček, tobogánů nebo obřích trampolín. Neztratily se v bludišti ani v podzemních chodbách. Protože bylo krásné počasí, osvěžily se ve Vodním světě. Všichni jsme si výlet užili.

Třídní učitelky: Zuzana Cháberová, Barbora Jandová a Lucie Buňková

Školní Abaku liga

Již známe vítěze školní ABAKU ligy. Žáci byli oceněni ve třech kategoriích podle ročníku, ale udělili jsme i cenu nejlepšímu hráči z řad učitelů. Pomalu tedy můžeme začít trénovat na další kolo v příštím školním roce. Už teď jsme zvědaví, kdo bude Abaku mistr 2019/2020.

Tereza Kubová

Run and help

 

 

Dne 18. 6. 2019 se koná tradiční charitativní běh. Předem děkujeme všem, kteří se stanou sponzory našich žáků, a předem děkujeme všem žákům za jejich úsilí „vyběhat“ finance. 

 

Run and help 2019

FYZIKÁLNÍ OSKAR

Dnes jsme vyhlásili vítězné týmy celoroční soutěže FYZIKÁLNÍ OSKAR, která probíhala na druhém stupni v hodinách fyziky. Vítězný tým je z 6. třídy, porazili tedy všechny starší žáky. Druhé místo obsadili žáci z 8. třídy a na třetím místě je tým ze 7. třídy. Gratulujeme! 

Tereza Kubová, paní učitelka fyziky

Den naruby

Den naruby, kdy žáci devátých tříd zastoupí učitele a zkouší si jejich roli v nižších ročnících, je v naší škole tradiční. Většinou byli deváťáci a deváťačky skvěle připraveni, vyučovací den proběhl s jejich plným nasazením a možná můžeme litovat, že jejich vzdělávací dráha nepokračuje na střední pedagogické škole. Někteří však byli zřejmě poněkud překvapeni náročností učitelské profese, takže jsme o přestávce na chodbě mohli slyšet, že je z toho „děsně bolí hlava“.

Jana Churáčková, ředitelka ZŠ

Pohár primátora znovu v Edenu

Již po sedmnácté jsme si dnes z rukou radního hlavního města Prahy převzali Pohár primátora pro celkového vítěze sportovních soutěží v Praze. Pražské školy po celý školní rok dostávají body za svou účast a umístění v krajských kolech různých sportovních soutěží. Máme radost, že naši žáci stále prokazují obrovskou všestrannost a do všech klání se vrhají s vervou. Díky nim jsme ani letos nenašli přemožitele. Děkujeme všem, kteří na pražských sportovištích nechali kus sebe a šli si vždy za svým.

Michael Jelínek, koordinátor sportovních soutěží

Obhajoby absolventských pracích

Začátek prvního týdne patřil žákům devátých tříd, kteří úspěšně obhájili své absolventské práce. Prokázali tak, že pod vedením učitele dokáží zpracovat zadané téma s použitím odborné literatury, připravit a prezentovat před spolužáky, učiteli a vedením školy svoji prezentaci. Pro mnohé z nich to nebyl snadný úkol, o to víc si vážíme toho, jak zodpovědně se ho mnozí ujali. Některé práce měly opravdu vysokou úroveň, převyšující požadavky základní školy. Všem žákům přejeme, aby se jim takto získané dovednosti hodily v dalším studiu i životě.

Martina Černá, koordinátorka AP

Finále ABAKU

Ve středu 5. 6. se naši žáci zúčastnili finále mistrovství České republiky v Abaku. Utkali se s těmi nejlepšími hráči v zemi a naší škole vybojovali krásné desáté místo. Naše školní Abaku liga ještě ale u konce není. Vítěze naší školy vyhlásíme příští týden.

Tereza Kubová, učitelka matematiky a fyziky

Vítězné finále Prahy v nohejbale

V úterý 4. 6. se za horkého počasí uskutečnilo na kurtech SK Meteor finále Prahy v nohejbale. Starší žáci obsadili 2. místo a výborného úspěchu dosáhlo družstvo mladších žáků, které neztratilo jediný zápas. Mladší žáci se tak stali přeborníky Prahy. Děkujeme za skvělou reprezentaci. 

Michael Jelínek, koordinátor sportovních soutěží

Pasování na čtenáře

Dne 29. května 2019 proběhla v 1. A a 1.B za účasti rodičů Čtenářská slavnost. Děti přečetly krátkou básničku o zvířatech ze společné knížky. Všem se vystoupení podařilo, četly nahlas a byly velmi statečné. Nechyběla paní Abeceda, která byla moc spokojená. Všechny žáčky pochválila, a poté každého pasovala na čtenáře. Děti si odnesly krásnou knihu se záložkou a diplom. Moc se těšíme, až si ji společně přečteme. Děkujeme všem rodičům, kteří přišli podpořit své šikovné děti.

Tereza Jersáková, třídní učitelka 1. B