Co se u nás děje :

První zvonění

V pátek 7. 9. proběhl již tradiční průvod prvňáčků. V doprovodu žáků devátých a osmých ročníků prošli naši nejmladší celou školou. Na cestu jim znělo „první zvonění“ a hlasitý potlesk všech žáků. Přejeme jim, aby jejich první školní rok, ale i ty další roky byly plné radosti, zábavy a dobrodružství z poznávání nového. Žáci devátých tříd svým nejmladším spolužákům ráno před vyučováním obětavě pomáhají u šatních skříněk a na cestě do jejich tříd. Prosíme rodiče prvňáčků, aby už do šaten nevstupovali, spolehli se na pomoc starších žáků školy, pedagogů a na samostatnost svých dětí.

Kroužek Psaní všemi deseti

První setkání v kroužku psaní všemi deseti se bude konat v pondělí 10. 9. od 14. hodin v počítačové učebně ve druhém patře, číslo dveří č. 74.

 

 

Psani vsemi deseti – klavesnicova gramotnost – info Psani vsemi deseti – prihlaska do krouzku

Physics Oscars

Pro letošní školní rok vyhlašujeme celoroční tematický projekt Physics Oscars! V rámci hodin fyziky s paní učitelkou Kubovou budou žáci pracovat v týmech na nejrůznějších úkolech, za které budou získávat body. Hrajeme celý rok!

Na konci školního roku pak proběhne velké udílení cen Fyzikálních Oskarů.

 

Zahájení školního roku

Drobný déšť, který se před osmou hodinou ranní snášel z oblohy, nás možná měl utěšit, aby nám nebylo líto, že prázdniny už definitivně skončily. Školní hymna zahájila školní rok 2018/2019. Paní ředitelka ve svém projevu připomněla, že budeme slavit 100. výročí vzniku naší republiky a pozvala všechny na vyvrcholení celoročního celoškolního vyučování dne 25. října 2018 v dopoledních i odpoledních hodinách.  Pan radní Zoufalík a hokejista pan Jan Novák popřáli všem přítomným a pak i osobně prvňáčkům a jejich rodičům, aby byl školní rok příjemný a úspěšný.

 

Nabídka členství v Klubu mladých diváků

Žákům 8. a 9. ročníků nabízíme členství v KMD. To přináší návštěvu čtyř divadelních představení v průběhu školního roku. Členský poplatek činí 430 Kč. Přihlášky si žáci mohou vyzvednout v kabinetu ČJ. Vyplněnou přihlášku a peníze je nutné odevzdat do 25. 9. 2018 paní učitelce Poletínové. Pozdější přihlášení není možné.                                                                                                                Pavlína Poletínová, vedoucí KMD

Týmová sborovna

Japonské přísloví praví: „Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady“. Přípravný týden nového školního roku zahájili pedagogové tím, že  vyjeli na dvoudenní setkání v krásném prostředí Strnadovského Mlýna. Vzdělávali jsme se, radili jsme se a diskutovali, cvičili a hráli si, aktualizovali jsme prováděcí plán projektu Zdravá škola…zkrátka jsme se  připravovali na následující školní rok, aby se co nejlépe podařil.

Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden

Loučení

V září 2017 doprovodili žáci devátých tříd prvňáčky při prvním zvonění a stali se jejich patrony. Dnes, 29. 6. 2018,  již téměř druháci vyprovodili své patrony na hřiště, kde jsme se s našimi absolventy rozloučili a popřáli jim všechno dobré v jejich dalším životě. Šerpy jim předal známý hokejista pan Pavel Kolařík.

Všem našim žákům a jejich rodičům přejeme hezké prázdniny!

Zahradní slavnost

Zahradní slavnost je každoročně plánována na předposlední den školního roku jako setkání žáků devátých tříd – již téměř absolventů – s pedagogickým sborem. Tradiční je projev ředitelky školy a zástupců devátých tříd, žáky připravené občerstvení, květinové dary…Stejně jako loni ani letos nám nepřálo počasí a slavnost nebyla zahradní, ale chemická, protože jsme slavili v pracovně chemie a na chodbě. To však na atmosféře a lesku slavnosti nic neubralo!

Loučení „královen z Edenu“

Deváťačky si užily svoji  poslední hodinu sportovní výchovy na bazénu. Děkujeme za krásné čtyři roky s Bárou. Je to nezapomenutelné !!!

 

Maky, Áďa, Chris,Téra, Prcek, Firby, Kozlík, Anička, Naty, Reiny, Eli, Kačka

V Muzeu Policie

Tento týden se naši prvňáčkové naučili, jak to chodí v silničním provozu a následně i vyzkoušeli jízdu na kole v prostorách Muzea policie ČR. Den si moc užili a doufáme, že si i zapamatovali základní pravidla silničního provozu.

Marcela Ritterová, třídní učitelka 1.B

 

 

Den naruby

Dnes proběhl již tradičně Den naruby, během kterého si žáci devátých ročníků mohli vyzkoušet, jaké je to být učitelem. Zároveň je to pro ostatní žáky příjemné zpestření na závěr školního roku. Děkujeme všem připraveným deváťákům a učitelům za nadhled.

Školní parlament

 

Policejní den

Ve čtvrtek 14. 6. navštívili žáky 1. C kriminalisté policie ČR. Děti se mohly seznámit s jejich prací, a také si toho hodně prakticky vyzkoušet. Zkusily si, jak se zadržuje podezřelý, zajišťovaly stopy, prohlédly si služební zbraň i si mohly vystřelit na terč. Naučily se zacházet s detektorem kovů a nakonec si zhotovily otisky svých prstů. Děti byly nadšené!

Veronika Doležalová, třídní učitelka 1.C

 

Absolventské práce

Naši deváťáci se již tradičně loučili se základním vzděláním vytvořením Absolventské práce. Všichni si zvolili téma a od listopadu se mohli scházet se svými vedoucími, aby vše konzultovali. Jejich úsilí vyvrcholilo na obhajobách, kde žáci představili pomocí prezentace svou práci. Celou obhajobu sledovali spolužáci a tříčlenná komise tvořená vedením školy, vedoucím práce a třídním učitelem. Zjistili jsme, že ne vždy je dobré nechat práci na poslední chvíli a že vystupování před publikem zdaleka není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Některé z prací byly opravdu povedené, což ocenili nejen učitelé, ale především spolužáci. Moc děkujeme všem, kteří se poctivě připravili, a věříme, že získané zkušenosti z tvorby a prezentace Absolventské práce využijete ve svém budoucím životě.

Kravaty ke Dni otců

Aby tatínkům nebylo líto, že maminky slaví Den matek a dostávají dárečky, mysleli jsme i na ně a pomalovali jim hedvábné kravaty. Doufáme, že kravaty udělají radost a tatínkové si je hrdě vezmou na oslavu, třeba narozenin. 

Marcela Ritterová, třídní učitelka 1.B

 

 

Pohár primátorky hl. města Prahy je znovu na ZŠ Eden

Naše škola získala Pohár primátorky hlavního města Prahy a stala se tak nejúspěšnější sportovní školou v Praze. Dne 11. 6. 2018 jsme si na pražském magistrátu vyzvedli pohár z rukou radního pro dopravu, školství a volný čas pana Petra Dolínka. Děkujeme všem našim reprezentantům, kteří naši školu velmi úspěšně reprezentovali v mnoha sportech. Vážíme si toho, že díky nim nás postup do krajského kola téměř nikdy nemine a skoro každý rok se v některých disciplínách probojujeme až do republikového finále. Sportu zdar.

Michael Jelínek, koordinátor sportovních soutěží