Co se u nás děje :

Sedm statečných

Naše děvčata podala opět velmi bojovný výkon a se skórem 25:1 se umístila na 1. místě v házené Prahy 10, 15 a 22. Tím si zajistila postup do pražského finále. Chlapci ve finále remizovali a po trestných hodech skončili na 2. místě. Děkujeme všem za předvedené výkony a přejeme sedmi statečným hodně štěstí ve finále Prahy.

Michael Jelínek, koordinátor sportovních soutěží

Pololetní vysvědčení

První pololetí školního roku 2018/2019 bylo ukončeno ve čtvrtek 31.1. 2019. Žáci obdrželi výpisy vysvědčení, které do školy nevracejí. Vzhledem k tomu, že  hodnocení v naší škole není jen informativní, ale i formativní, má dvě části – klasifikaci a slovní hodnocení. Prosíme rodiče našich žáků, aby si společně se svými dětmi slovní komentář přečetli, protože obsahuje  důležité informace. 

Jana Churáčková, ředitelka školy

Kyberšikana

V pondělí  28.1.2019 se třída 7.C  zúčastnila programu o kyberšikaně.  Nejdříve jsme si probrali pojmy a vysvětlili,  co to kyberšikana vlastně je, kde se s ní mohou děti setkat, zda znají někoho, kdo byl nebo je šikanován. Druhá část patřila konkrétním kazuistikám,  které se skutečně staly. Pan lektor nás zasvětil do případů, řekl  příběhy dětí, které šikanované byly.  Tato část žáky mimořádně bavila, mohli se zapojovat, řešit konkrétní situace, vyjadřovat se, jak by postupovaly  v tom kterém případě. Po skončení jsem s žáky udělala zpětnou vazbu a domluvili jsme se, že probereme ještě podobné situace na hodině občanské výchovy.

Martina Svobodová, třídní učitelka 7.C

Finále Prahy ve florbalu

V úterý 29. ledna se na pražské Kotlářce uskutečnilo krajské finále ve florbalu. Naši starší žáci se po dvou výhrách a jedné remíze stali mistry Prahy a mají tak možnost bojovat o účast v republikovém finále. Všem zúčastněným děkujeme a přejeme hodně štěstí v kvalifikaci.

Michael Jelínek, koordinátor sportovních soutěží

Mobilní planetárium

Hodina prvouky se dnes odehrávala v kopuli vesmíru, protože bylo u nás ve škole instalováno mobilní planetárium.  Žáci si mohli zopakovat planety, viděli vesmírnou stanici i výstup prvního astronauta na měsíc. Byli jsme nadšení.

Marcela Ritterová, třídní učitelka 2.B

 

Do první třídy s úsměvem

 

Ve středu 23. ledna proběhlo v naší škole další setkání v rámci programu „Do první třídy s úsměvem“.  Děti i rodiče budoucích prvňáčků si mohli prohlédnout budovu školy a dokonce i zažít vyučovací hodinu. Dětem se setkání líbilo a my se těšíme na další setkání 27. února opět od 16 hodin. Vše důležité, týkající se zápisu, naleznete pod odkazem Informace – Budoucí prvňáčci.

Marcela Ritterová, učitelka 

50. výročí

Vhodnou formou, odpovídající věku žáků, jsem dětem při prvouce vysvětlila události okupace roku 68 a 50. výročí od smrti Jana Palacha. Dnes jsme uctili památku zapálením svíčky na místě jeho upálení. Pán, kterého vidíte na fotce, nás oslovil a děkoval mi, jak hezky dětem vše vysvětluji. Přijel až z Francie, kde 50 let žije. Je mu 77 let a plakal, protože se mu vše vracelo, jelikož byl osobně události přítomen. Setkání bylo neskutečně emotivní a na stisk jeho ruky nikdy nezapomenu.

Marcela Ritterová, třídní učitelka 2.B 

Vzpomínka na lyžařský kurz

 

Fotky z lyžařského kurzu

Daniel Abrhám – vedoucí lyžařského kurzu

Lednová rodičovská kavárna

Netolismus – závislost na virtuálních drogách (počítačové hry, sociální sítě, internetové služby, videa, televize aj.) je velmi diskutovaným tématem, jehož závažnost si připouštějí i někteří žáci naší školy. Proto jsme se domnívali, že účast rodičů v lednové kavárně bude vyšší než obvykle, ale zmýlili jsme se. Se třemi maminkami a jedním tatínkem jsme si povídali nejen o netolismu a i když byla některá témata našeho povídání neradostná, bylo to příjemné setkání a děkujeme za ně.

 Jana Churáčková a Kateřina Šimšová, členky pracovního týmu Člověk a zdraví

PF 2019

Předvánoční burza

V posledním vánočním týdnu se konala tradiční Školní burza, kde si děti mohly vyzkoušet, jaké  to je prodávat a nakupovat. Zakoupili jsme stolní hry, knížky, figurky, plyšáky, náramky a dokonce jsme se nechali i potetovat. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Přejeme krásné a klidné Vánoce a těšíme se v novém roce.

Školní parlament

 

Informace a dezinformace

Orientace v mediálním prostoru je velmi složitá, zároveň ale důležitá. Studentky žurnalistiky se prostřednictvím workshopu pokusily provést žáky devátých tříd nástrahami informací, upozornit je, na které aspekty si dát pozor, vysvětlit, jak je třeba zprávy číst, co jsou dezinformace a jaké je jejich nebezpečí. Společně se žáky bylo vytvořeno desatero, které při čtení zpráv pomůže. V závěrečné reflexi žáci sdělovali, co nového se dozvěděli, a ocenili  aktivity  workshopu.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Badminton

Dne 14. 12. 2018 se na ZŠ Olešská konal turnaj v badmintonu pro základní školy, které spadají pod Prahu 10. I přesto, že žáci naší školy předvedli velmi pěknou hru, na postup ze skupiny to nestačilo. Za reprezentaci školy žákům děkujeme a budeme se těšit na další turnaje.

David Adam, učitel tělesné výchovy

Spaní ve škole aneb večerní čertí škola

Hned po svátku svatého Mikuláše jsme se v podvečer sešli ve škole. Každý si připravil místečko na spaní, vybalil potřebné věci. Paní učitelky si připravily čertovské úkoly. Každý, kdo úkol splnil, dostal do čertovské žákovské knížky razítko čertíka nebo čertice. Učili jsme se plést čertovi ocas, skládat polínka na zátop pod kotlem, ochutnávali čertovské ingredience do pravého ostrého guláše, zatloukali jsme hřeby, kreslili uhlem, četli, abychom uměli přečíst „hříšníkům“ jejich prohřešky, psali na kouzelný papír a házeli na cíl „nevoňavou“ ponožkou. Na dobrou noc nechyběla čertovská pohádka. Moc jsme si to užili. Ráno jsme se společně nasnídali. Pekli maminky a možná i tatínkové spolu s dětmi a bylo to výborné. Děkujeme. Zbyla nám svačinka i do družiny.

Za 1. B a 1. A třídní učitelky Jitka Čalová a Tereza Jersáková

Prohlubování spolupráce

Ve čtvrtek 6. prosince vyrazila třída 1. B a 9. B se svými třídními učiteli na výlet do pražské zoologické zahrady. Každý deváťák dostal na starost svého prvňáčka. Nejen, že jsme se šli podívat na zvířata, ale šli jsme se i vzdělávat. Každá dvojice dostala pracovní list na téma „Vzácní a jedineční.“ Jde o projekt se zřetelem na ohrožené druhy. Některé jsou zapsány v Červené knize IUCN. Pražská zoologická zahrada chová kriticky ohrožená zvířata jako např. tygra sumaterského, velemloka čínského, gaviála indického nebo chápana mexického a mnoho dalších. Některá zvířata z projektu patří mezi ohrožená, případně zranitelná zvířata. Na pracovním listě měli zaznamenanou cestu s 15ti zastávkami, kde se dozvěděli důvody ohrožení, počty jedinců ve volné přírodě, roky, od kdy jsou chovány v pražské zoologické zahradě, výskyt ve volné přírodě, důvody lovu a podobně. Doufáme, že se něco nového dozvěděli i žáci devátého ročníku. Prvňáčci jim moc děkují za krásný výlet. Byla zima, ale moc jsme si to užili.

Za 1. B a 9. B třídní učitelé Tereza Jersáková a Tomáš Pinkr