Co se u nás děje :

Nabídka členství v Klubu mladých diváků

Žákům 8. a 9. ročníků nabízíme členství v KMD. To přináší návštěvu čtyř divadelních představení v průběhu školního roku. Členský poplatek činí 430 Kč. Přihlášky si žáci mohou vyzvednout v kabinetu ČJ. Vyplněnou přihlášku a peníze je nutné odevzdat do 25. 9. 2018 paní učitelce Poletínové. Pozdější přihlášení není možné.                                                                                                                Pavlína Poletínová, vedoucí KMD

Týmová sborovna

Japonské přísloví praví: „Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady“. Přípravný týden nového školního roku zahájili pedagogové tím, že  vyjeli na dvoudenní setkání v krásném prostředí Strnadovského Mlýna. Vzdělávali jsme se, radili jsme se a diskutovali, cvičili a hráli si, aktualizovali jsme prováděcí plán projektu Zdravá škola…zkrátka jsme se  připravovali na následující školní rok, aby se co nejlépe podařil.

Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden

Loučení

V září 2017 doprovodili žáci devátých tříd prvňáčky při prvním zvonění a stali se jejich patrony. Dnes, 29. 6. 2018,  již téměř druháci vyprovodili své patrony na hřiště, kde jsme se s našimi absolventy rozloučili a popřáli jim všechno dobré v jejich dalším životě. Šerpy jim předal známý hokejista pan Pavel Kolařík.

Všem našim žákům a jejich rodičům přejeme hezké prázdniny!

Zahradní slavnost

Zahradní slavnost je každoročně plánována na předposlední den školního roku jako setkání žáků devátých tříd – již téměř absolventů – s pedagogickým sborem. Tradiční je projev ředitelky školy a zástupců devátých tříd, žáky připravené občerstvení, květinové dary…Stejně jako loni ani letos nám nepřálo počasí a slavnost nebyla zahradní, ale chemická, protože jsme slavili v pracovně chemie a na chodbě. To však na atmosféře a lesku slavnosti nic neubralo!

Loučení „královen z Edenu“

Deváťačky si užily svoji  poslední hodinu sportovní výchovy na bazénu. Děkujeme za krásné čtyři roky s Bárou. Je to nezapomenutelné !!!

 

Maky, Áďa, Chris,Téra, Prcek, Firby, Kozlík, Anička, Naty, Reiny, Eli, Kačka

V Muzeu Policie

Tento týden se naši prvňáčkové naučili, jak to chodí v silničním provozu a následně i vyzkoušeli jízdu na kole v prostorách Muzea policie ČR. Den si moc užili a doufáme, že si i zapamatovali základní pravidla silničního provozu.

Marcela Ritterová, třídní učitelka 1.B

 

 

Den naruby

Dnes proběhl již tradičně Den naruby, během kterého si žáci devátých ročníků mohli vyzkoušet, jaké je to být učitelem. Zároveň je to pro ostatní žáky příjemné zpestření na závěr školního roku. Děkujeme všem připraveným deváťákům a učitelům za nadhled.

Školní parlament

 

Policejní den

Ve čtvrtek 14. 6. navštívili žáky 1. C kriminalisté policie ČR. Děti se mohly seznámit s jejich prací, a také si toho hodně prakticky vyzkoušet. Zkusily si, jak se zadržuje podezřelý, zajišťovaly stopy, prohlédly si služební zbraň i si mohly vystřelit na terč. Naučily se zacházet s detektorem kovů a nakonec si zhotovily otisky svých prstů. Děti byly nadšené!

Veronika Doležalová, třídní učitelka 1.C

 

Absolventské práce

Naši deváťáci se již tradičně loučili se základním vzděláním vytvořením Absolventské práce. Všichni si zvolili téma a od listopadu se mohli scházet se svými vedoucími, aby vše konzultovali. Jejich úsilí vyvrcholilo na obhajobách, kde žáci představili pomocí prezentace svou práci. Celou obhajobu sledovali spolužáci a tříčlenná komise tvořená vedením školy, vedoucím práce a třídním učitelem. Zjistili jsme, že ne vždy je dobré nechat práci na poslední chvíli a že vystupování před publikem zdaleka není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Některé z prací byly opravdu povedené, což ocenili nejen učitelé, ale především spolužáci. Moc děkujeme všem, kteří se poctivě připravili, a věříme, že získané zkušenosti z tvorby a prezentace Absolventské práce využijete ve svém budoucím životě.

Kravaty ke Dni otců

Aby tatínkům nebylo líto, že maminky slaví Den matek a dostávají dárečky, mysleli jsme i na ně a pomalovali jim hedvábné kravaty. Doufáme, že kravaty udělají radost a tatínkové si je hrdě vezmou na oslavu, třeba narozenin. 

Marcela Ritterová, třídní učitelka 1.B

 

 

Pohár primátorky hl. města Prahy je znovu na ZŠ Eden

Naše škola získala Pohár primátorky hlavního města Prahy a stala se tak nejúspěšnější sportovní školou v Praze. Dne 11. 6. 2018 jsme si na pražském magistrátu vyzvedli pohár z rukou radního pro dopravu, školství a volný čas pana Petra Dolínka. Děkujeme všem našim reprezentantům, kteří naši školu velmi úspěšně reprezentovali v mnoha sportech. Vážíme si toho, že díky nim nás postup do krajského kola téměř nikdy nemine a skoro každý rok se v některých disciplínách probojujeme až do republikového finále. Sportu zdar.

Michael Jelínek, koordinátor sportovních soutěží

Run and Help

Ve středu 13. 6. 2018 jsme měli jako každý rok touto dobou běhat pro charitativní účely. Pro nepřízeň počasí byla akce odložena, ale 26. 6. to vyšlo! Nejčastěji se třídy rozhodly přispět do Nadačního fondu ZŠ Eden – děkujeme!

run and help 2018

Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve pondělí 4. 6.  odpoledne ožily třídy prvňáčků. Konala se slavnost „Pasování na čtenáře“. Každý žák měl za úkol sám před rodiči, sourozenci, paní ředitelkou a královnou Abecedy přečíst několik vět textu. I když se na někom projevila malá tréma, tak všichni uspěli. Královna Abeceda ocenila odvahu a šikovnost dětí a pasovala je dřevěným mečem na rytíře a rytířky čtení. Na památku dostali žáci knížku „Adélka a Zlobidýlko“ a věříme, že si ji rádi celou přečtou.
Jana Šumberová, vedoucí pracovního týmu prvních tříd

Sportovní dny

Ke Dni dětí jsme pro Žabičky a žáky 1. B, 1. C a 3. C připravili sportovní dopoledne. Zde si děti mohly vyzkoušet různé sportovní disciplíny, hledaly schovaná písmena a luštily tajenku a na závěr se spojily do tří družstev, ve kterých běhaly štafetu. Celé sportovní dopoledne jsme završili předáním diplomů a odměn. Následující den byl sportovním pro žáky z druhého stupně. Za hrozící bouřky jsme v závěru sportovního dopoledne ocenili nejlepší reprezentanty naší školy.

Veronika Doležalová, třídní učitelka 1.B

 

Poděkování za velký úspěch

Ve dnech 29. a 30. 5. 2018 jsme se zúčastnili s naší ZŠ Eden finále prestižního fotbalového turnaje McDonald´s cup v Ústí nad Labem. A naši hráči si zde nevedli vůbec špatně! Základní skupinu jsme ovládli bez ztráty bodu a první porážka 0:1 přišla bohužel až se ZŠ Heyrovského z Olomouce ve smolném čtvrtfinále. Kluci však zvedli rychle hlavy a v dalším zápase jsme rozdrtili 7:2 ZŠ Sokolovská. V zápase o 5. místo jsme již neměli tolik sil a prohráli jsme 2:5 s 33. ZŠ  z Plzně. Celková naše bilance na letošním finalovém turnaji McDonald´s cup je tedy 4 vítězství a 2 porážky. Rozbal text »