– Projekty

V naší škole je od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 realizován projekt s názvem „Modernizace polytechnické učebny v ZŠ Eden“, reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002151, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na kompletní modernizaci polytechnické učebny. Tato modernizace umožní rozvíjet polytechnickou gramotnost žáků a pedagogické kompetence vyučujících pracovní činností. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

ČTI VÍCE Modernizace učebny polytechnické výchovy

ZŠ Eden je od roku 2009 zapojena do sítě škol podporujících zdraví. Program "Zdravá škola" je založen na třech základních pilířích:

  • pohoda prostředí (materiálního, sociálního, organizačního)
  • smysluplné učení
  • otevřené partnerství.
Do programu jsme se zapojili proto, že nás jeho principy oslovily a že jej …

ČTI VÍCE Projekt Zdravá škola

Srdečně zveme rodiče našich žáků a přátele naší školy do Edukavárny, kterou také ve školním roce 2022/2023 otevřeme, a to 4. 10., 8. 11. 2022, 14. 2., 7. 3. 4. 4. a 2. 5. 2023 vždy v 17 hodin ve sborovně. Jsme připraveni diskutovat s vámi nad problémy, které hýbou světem vzdělávání nejen v naší …

ČTI VÍCE Edukavárny

  Naše škola je zapojena do projektu Doučování žáků škol, které reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

ČTI VÍCE Doučování

Kampaň „Celé Česko čte dětem“ vznikla proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.

Proč číst dětem? To krásně vysvětluje citát: „ Aby měly svět rády. Aby se jim v něm líbilo. Aby věděly, že je větší než to, co vidí jenom očima. Aby mu věřily.“ (Luděk Richter)

Kdo má číst dětem?  Maminky, tatínkové, babičky a dědečkové, tetičky a strýčkové…zkrátka kdokoliv může a chce. Také devět učitelek ZŠ Eden se rozhodlo, že budou každý týden 20 minut číst nějakému „svému“ žáčkovi. Budete-li nám chtít pomoci a rozšířit tak naše řady předčítajících, budeme moc rádi a předem děkujeme. Kontaktní osobou je paní učitelka Mgr. Cháberová chaberova@zseden.cz. 

ČTI VÍCE Celé Česko čte dětem

V naší škole je od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 realizován projekt s názvem „ZŠ Eden - šablony III“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019230, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

ČTI VÍCE ZŠ Eden – Šablony III

Program Kreativní partnerství spočívá v nastavení systému spolupráce učitelů s umělci na přípravě a realizaci výuky ve třídě. Umělci a umělkyně společně s pedagogy vytváří kreativní koncept pro výuku vybraného předmětu i školní látky a ve spolupráci výuku realizují. Děti se tak učí vybraný předmět/y za využití uměleckých metod a ve spolupráci s profesionálem z …

ČTI VÍCE Kreativita ve vzdělávání I, II a III

Jedná se o charitativní projekt, kdy výtěžek projektu - "vyběhané" peníze - věnuje třída na konkrétní charitativní činnost, kterou si vybere. Každý žák, který se chce běhu zúčastnit, má za úkol před začátkem akce získat sponzora. Sponzor může být například z řad rodičů či známých. Odvážní mohou oslovit i menší či větší firmy. Pokud za …

ČTI VÍCE Run and Help

Masáže děti dětem, MISP (Massage in Schools Programme) je jednoduchý, přístupný a efektivním nástroj ke zlepšení kvality života dětí ve školách. Jeho záměrem je dát dětem šanci zažít pečující dotek ve školách naprosto bezpečnou formou. Dá se také nazvat aktivizačním cvičením pro děti, které vede k rovnosti postojů ve třídě. Program každoročně nabízíme pro žáky prvních tříd a pro děti z …

ČTI VÍCE Masáže děti dětem

"Pojďme spolu za školu" je název projektu, se kterým jsme uspěli v rámci výzvy 7/2019 Národního programu životního prostředí. Na základě rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí se budeme snažit o to, aby naše zahrada byla místem odpočinkovým, ale také vzdělávacím a inspirativním. Pojďme spolu za školu - popis …

ČTI VÍCE Pojďme spolu za školu

V naší škole je od 1. 7. 2020 do 30. 4. 2021 realizován projekt s názvem „ZŠ Eden - Modernizace učebny přírodních věd“, reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000869, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů prostřednictvím modernizace odborné učebny.

ČTI VÍCE Modernizace učebny přírodních věd

Back to top