Školní parlament

Žákovská rada vznikla v září 2002. Každá třída má v žákovské radě svého zástupce. Jeho úkolem je zaznamenávat a předávat spolužákům své třídy informace, které získává na schůzkách s vedením školy. Tyto schůzky se konají podle potřeby, obvykle dvakrát za měsíc.

Stejně důležitým úkolem každého člena žákovské rady je ale opačná cesta informací – od spolužáků k vedení. Týká se různých problémů, připomínek, ale i námětů a nápadů, které je potřeba řešit ve spolupráci s vedením školy. Existence žákovské rady je důležitá pro žáky i pro vedení školy zvláště při takových akcích jako je Srdíčkový den, soutěž ve sběru starého papíru nebo třídenní projektové vyučování…

Ve školním roce 2012/2013 změnila Žákovská rada název na „Školní parlament„. Nejde o pouhou změnu názvu, ale o vyšší úroveň zapojení žáků do života školy.

doc00152320151218092331

Parlamentáři ve školním roce 2018-2019

Předsedkyně školního parlamentu: Monika Svačinová a Eliška Urbancová, 8.A

Výlet do Norska

Parlament můžete kontaktovat osobně nebo prostřednictvím schránky parlamentu (vedle schránky důvěry v přízemí u schodiště)

ŠKOLNÍ PARLAMENT 18-19

Zápisy ze školního roku 2018-2019

Říjen 2018 Listopad 2018 Prosinec 2018 Leden 2019.docx Duben 2019

Zápisy ze školního roku 2017-2018

Květen 2018 Duben 2018 Leden 2018 Listopad 2017 Říjen 2017 Zářijový parlament