Školní parlament

V září 2002 vznikla Žákovská rada a od té doby má každá třída své dva zástupce v celoškolní radě žáků, která se schází přibližně jednou za měsíc (její vedení podle potřeby). V září 2012 změnila Žákovská rada název na „Školní parlament„. Nešlo o pouhou změnu názvu, ale o vyšší úroveň zapojení žáků do života školy. Úkolem parlamentářů není jen zaznamenávat a předávat spolužákům své třídy informace, které na schůzkách od vedení parlamentu, ostatních parlamentářů a vedení školy získá, ale jeho neméně důležitým úkolem  je opačná cesta informací – od spolužáků k vedení parlamentu a zejména práce s těmito informacemi. Jedná se o různé náměty, nápady, ale i připomínky a problémy, které je potřeba řešit někdy i ve spolupráci s vedením školy.

doc00152320151218092331

Parlamentáři ve školním roce 2019-2020

Vedení školního parlamentu: Samuel Pokorný a Natálie Kučerová z 9.B

Parlament můžete kontaktovat osobně nebo prostřednictvím schránky parlamentu (vedle schránky důvěry v přízemí u schodiště)

Seznam parlamentářů

Zápisy ze školního roku 2019/2020:

6. 2. září

Zápisy ze školního roku 2018-2019

Říjen 2018 Listopad 2018 Prosinec 2018 Leden 2019.docx Duben 2019 Výlet do Norska