Koncepce rozvoje školy je základním dokumentem školy, protože udává směr vývoje školy směrem k vysoké kvalitě jejího působení. Z tohoto důvodu je koncepce každoročně aktualizována:

Koncepce 2019-2020