Výroční zpráva poskytuje každoročně informace o uplynulém školním roce. Výroční zpráva v tištěné podobě (včetně uvedených příloh) k nahlédnutí v ředitelně školy.

výroční zpráva 2017-2018

V lednu 2012 vstoupila v platnost novela školského zákona 561/2004 Sb., která nově definuje vlastní hodnocení školy (tzv. autoevaluační zprávu) jako východisko pouze pro zpracování výroční zprávy. Přesto se ředitelka školy rozhodla pravidelně po třech letech aktualizovat autoevaluační zprávu, protože vyplývající zjištění považuje za velmi významné v procesu zvyšování kvality školy. Tato autoevaluační zpráva z července 2015 je k nahlédnutí v ředitelně školy.