Děkujeme, že jste otevřeli tuto záložku. Máte-li chuť pomoci, máte několik možností:

  • Můžete přispět libovolnou finanční částkou na náš účet 115-4917020247/0100
  • Můžete přispívat pravidelně, když budete posílat na účet 115-4917020247/0100 Vámi určenou částku prostřednictvím trvalého příkazu ze svého účtu
  • Můžete přispět libovolnou částkou v hotovosti, příjmový doklad vám samozřejmě vystavíme a peníze pak sami složíme na účet Nadačního fondu
  • U vstupu do školy je umístěna kasička
  • Nakupováním on-line s využitím givt.cz
  • Budeme rádi za kontakt na fyzické a právnické osoby, o kterých předpokládáte, že by měly zájem našemu Nadačnímu fondu pomáhat.

Uvítáme vaše náměty aktivit, které by mohly přispět k rozvoji naší činnosti, uvítáme vaše zkušenosti.

Na vyžádání vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.
V případě zájmu zveřejníme jméno dárce či dárcovskou firmu na našich webových stránkách.

ALD Automotive březen 2019