Jak mohu pomoci

Děkujeme, že jste otevřeli tuto záložku. Máte-li chuť pomoci, máte několik možností:
– Můžete přispět libovolnou finanční částkou na náš účet 115-4917020247/0100
– Můžete přispívat pravidelně, když budete posílat na účet 115-4917020247/0100 Vámi určenou částku prostřednictvím trvalého příkazu ze svého účtu
– Můžete přispět libovolnou částkou v hotovosti, příjmový doklad vám samozřejmě vystavíme a peníze pak sami složíme na účet Nadačního fondu
– Budeme rádi za kontakt na fyzické a právnické osoby, o kterých předpokládáte, že by měly zájem našemu Nadačnímu fondu pomáhat
– Uvítáme vaše náměty aktivit, které by mohly přispět k rozvoji naší činnosti, uvítáme vaše zkušenosti.

Na vyžádání vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.
V případě zájmu zveřejníme jméno dárce či dárcovskou firmu na našich webových stránkách.

ALD Automotive březen 2019