POSLÁNÍ NADAČNÍHO FONDU

Do Základní školy Eden docházejí jednak žáci, jejichž rodiče vnímají sociokulturní rozdíly mezi dětmi a jsou ochotni dětem rodičů s nízkými finančními příjmy finančně pomoci a jednak žáci, kteří takovou pomoc potřebují, aby stejně jako spolužáci mohli chodit na obědy, účastnit se škol v přírodě atp.

Účelové finanční dary od rodičů a firem jsme vždy řešili prostřednictvím darovacích smluv, ale vzhledem ke zvyšující se společenské odpovědnosti firem a k rostoucímu zájmu jednotlivců – dárců jsem se rozhodla založit Nadační fond ZŠ Eden.

Jsem ráda, že se tento můj nápad setkal se zájmem spolupracovníků a rodičů našich žáků, z nichž někteří se stali členy správní rady Nadačního fondu ZŠ Eden. Doufám, že Nadační fond ZŠ Eden přispěje ke zmírnění těch rozdílů mezi dětmi, které ony samy ještě nemohou ovlivnit.

Jana Churáčková, srpen 2017