Zakladatelka, předsedkyně správní rady: Jana Churáčková
členové správní rady: Petr Soběslav, Jiří Komrska
revizor: Lenka Skřivanová
kontakt: kontakty na ředitelku školy, nadacnifond@zseden.cz