Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace o škole > Projekty > Sexuální výchova

Sexuální výchovaVážení rodiče,

v souvislosti s diskuzemi, které na téma sexuální výchovy probíhají, považuji za nutné vysvětlit, jakým způsobem přistupujeme k sexuální výchově a jak je sexuální výchova realizována v naší škole.

Vycházíme z definice sexuální výchovy tak, jak ji definuje řada autorů: sexuální výchovu tvoří všechno, co přispívá k výchově celistvé osobnosti schopné poznávat a chápat sociální, mravní, psychologické a fyziologické zvláštnosti jedinců, a díky tomu formovat optimálně mezilidské vztahy s lidmi stejného i i opačného pohlaví.

Z tohoto širokého pojetí vyplývá, že sexuální výchova není realizována jen v jednotlivých předmětech, jak je popsána v našem školním vzdělávacím programu (prvouka, přírodověda, přírodopis, zdravotní výchova, etická výchova, tělesná výchova), ale prostupuje celým výchovným působením školy.

V užším pojetí pomáhá sexuální výchova naplnit jeden z našich cílů: „učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný“.

Souhlasíme s názorem, že základní informace by měly děti získávat primárně v rodině. Výchova v láskyplném a přirozeném prostředí dává základy života v partnerství. Na tyto základy škola navazuje a dále je prohlubuje.

Obsah sexuální výchovy lze dohledat v našem školním vzdělávacím programu, ve výše uvedených předmětech.

Na druhém stupni je sexuální výchova samostatným blokem v rámci předmětu Zdravotní výchova, který vyučuji již několik let. Žáci mají již řadu informací – z rodiny, od vrstevníků, z médií. Tyto informace jsou různé kvality, často bývají zkreslené, neúplné. Žáci přistupují z počátku k bloku sexuální výchovy s velkým očekáváním, ale sexuální výchova během vyučovacích hodin ztrácí pojetí senzačnosti, protože původním informacím dává správný obsah a zároveň potřebný systém. O potřebnosti takového pojetí svědčí i zájem žáků.

Vážení rodiče, jsem připravena odpovědět na Vaše případné konkrétní otázky, týkající se sexuální výchovy na ZŠ Eden.

květen 2012 Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden