Spolupráce rodiny a školy

Spolupráci školy a rodiny považujeme za velmi důležitou. Níže naleznete informace, které se této spolupráce týkají:

 

 

 

 

.

Desatero komunikace rodiče – učitelé Co by pro nás RODIČE mohli udělat