Vážení rodiče a přátelé naší školy,

velice si vážíme Vaší dosavadní pomoci, ať už se jedná o pomoc osobní (např. doprovod žáků na různé akce),  materiální či finanční. Všechny způsoby této pomoci jsou vítány.

Pokud můžete pomoci s doprovodem žáků na různé akce, oznamte to třídnímu učiteli/třídní učitelce.
Pokud uvažujete o  finanční pomoci škole, zvažte, k jakému účelu by měla být využita – zda chcete přispět Nadačnímu fondu ZŠ Eden či např. přispět třídě na výlet… Možností je mnoho, nejlepšími rádci jsou jistě Vaše děti – naši žáci.  Na základě poskytnuté finanční pomoci Vám vystavíme darovací smlouvu.