Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 2.A > Týdenní plán 4.-8. 3.

Týdenní plán 4.-8. 3.Český jazyk

 • opakování tvrdých a měkkých souhlásek
 • párové souhlásky t/d, ť/ď, p/b, f/v, s/z, š/ž
 • čtení s porozuměním
 • psaní slov a vět
 • opakování velkých psacích písmen

Písanka
PS str. 10 - 13


Matematika

 • sčítání a odčítání do 100
 • násobení 2, 3 (nově)
 • dělení 2
 • slovní úlohy
 • geometrie - strany a vrcholy, měření na milimetry a centimetry

PS str. 21-23


Prvouka

 • Hodiny - čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá
  • určování času, zakreslování
  • hodina, minuta, vteřina


Anglický jazyk

 • My house - místnosti
 • Otázky ,, Is it a ...?

PS str. 38, 39
U str. 41, 42