Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 2.C > Týdenní plán 10.6. - 14.6.2024

Týdenní plán 10.6. - 14.6.2024Týdenní plán 10.6. – 14.6.2024 

Český jazyk (učebnice s.92, 93, PS do s.38, písanka 2. díl s.9, 10) 

 • opakování, upevňování učiva 
 • čtení s porozuměním  
 • slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě  
 • souhlásky (tvrdé, měkké, obojetné), samohlásky 
 • slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky 
 • psaní velkých písmen (vlastní jména, zeměpisné názvy) 

Matematika (PS do s.17) 

 • sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku 
 • sčítání a odčítání pod sebou  
 • slovní úlohy 
 • násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 • rýsování (bod, úsečka, přímka, polopřímka) 

Prvouka (učebnice s. 56 a 57) 

 • Léto (prázdniny v přírodě, v okolí obydlí, na louce, u vody, v lese) 

Anglický jazyk ()  

 • lekce:  
 • slovíčka:  
 • pracovní list: