Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 2.C > Týdenní plán 11.12. – 15.12.2023

Týdenní plán 11.12. – 15.12.2023Týdenní plán 11.12. – 15.12.2023

Český jazyk (učebnice s. 48, 49, 51, PS s.35,36,37,38, Pepova písanka 3 s.12,13)

 • vypravování
 • čtení s porozuměním
 • dvojhlásky ou, au
 • slabikotvorné souhlásky r, l
 • psaní I, Í/ Y, Ý po měkkých a tvrdých souhláskách

Matematika (PS do s.31)

 • sčítání a odčítání do 100
 • sčítání a odčítání pod sebou
 • zkouška
 • základní geometrické tvary (obdélník, kruh, čtverec, trojúhelník) + nově kvádr, krychle
 • bod, úsečka

Prvouka (učebnice do s.35)

 • zima, zvířata v zimě
 • Vánoce, vánoční zvyky

Anglický jazyk (PS s.22, 23 )

 • nová lekce – I am hungry, I don’t like, I like
 • food