Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 2.C > Týdenní plán 13.11. – 16.11.2023

Týdenní plán 13.11. – 16.11.2023Týdenní plán 13.11. – 16.11.2023

Český jazyk (učebnice s.37, 38, PS do s.28, Pepova písanka 3 s.6, 7)

 • slovo, slovní význam (slova nadřazená, podřazená, slova souřadná, slova opačná)
 • pořádek slov ve větě
 • vypravování
 • druhy vět (oznamovací, tázací, přací, rozkazovací)
 • slovo, hláska, slabika, písmeno
 • čtení s porozuměním

Matematika (PS do s.23)

 • sčítání a odčítání do 100
 • sčítání a odčítání po desítkách
 • sčítání a odčítání pod sebou
 • zkouška
 • základní geometrické tvary (obdélník, kruh, čtverec, trojúhelník) + nově kvádr, krychle
 • bod, úsečka

Prvouka (učebnice do s.25)

 • ovoce, zelenina
 • moje rodina

Anglický jazyk (učebnice s.10, 11 PS s.7, 8 )

 • playroom safari – společné hry