Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 2.C > Týdenní plán 13.5. – 17.5.2024

Týdenní plán 13.5. – 17.5.2024Týdenní plán 13.5. – 17.5.2024

Český jazyk (učebnice s.86, 87, PS do s.32, písanka 2. díl s. 4, 5)

 • čtení s porozuměním
 • slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • souhlásky (tvrdé, měkké, obojetné), samohlásky
 • slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky
 • psaní velkých písmen (vlastní jména, zeměpisné názvy)

Matematika (PS do s.5)

 • sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • sčítání a odčítání pod sebou
 • slovní úlohy
 • násobení a dělení 2, 3, 4, 5
 • rýsování (bod, úsečka, přímka, polopřímka)

Prvouka (učebnice s. 47)

 • jaro
 • ptáci a jejich hnízda (ptáci stěhovaví a stálí)

Anglický jazyk (učebnice s.51, pracovní sešit s.49, 50)        

 • lekce: Summer time
 • slovíčka: t-shirt, shorts, trainers, sun hat, dress, sandals
 • opakování slovíček: butterfly, spider, snail, bee, ant, bird