Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 2.C > Týdenní plán 15.4. – 19.4.2024

Týdenní plán 15.4. – 19.4.2024Týdenní plán 15.4. – 19.4.2024

Český jazyk (učebnice s.80, 81, PS do s.27, písanka do s.40)

 • čtení s porozuměním
 • psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, párové souhlásky
 • slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • souhlásky (tvrdé, měkké, obojetné), samohlásky
 • slovní druhy – podstatná jména, slovesa

Matematika (PS do s.29)

 • sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • sčítání a odčítání pod sebou
 • slovní úlohy
 • nové pojmy: činitel, součin
 • násobení a dělení 2, 3, 4

Prvouka (učebnice s. 46)

 • jaro
 • jarní květiny
 • jarní les

Anglický jazyk (PS s.39, 41, učebnice s.45)            

 • My house
 • slovíčka: kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden
 • pracovní list: my room, my house
 • domácí úkol na 18.4.2024 - str. 43