Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 2.C > Týdenní plán 16.10. - 20.10.2023

Týdenní plán 16.10. - 20.10.2023Týdenní plán 16.10. - 20.10.2023

Český jazyk (Učebnice do s.25, PS do s.19, Pepova písanka s.42,43)

 • slabika, věta, slovo
 • abeceda
 • vypravování
 • druhy vět (oznamovací, tázací, přací, rozkazovací)
 • práce s chybou
 • čtení s porozuměním

Matematika (PS do s.16)

 • sčítání a odčítání do 100
 • sčítání a odčítání po desítkách
 • rozklad čísel na desítky a jednotky
 • základní geometrické tvary (obdélník, kruh, čtverec, trojúhelník) + nově kvádr, krychle
 • bod, úsečka

Prvouka (učebnice s. 12, 13)

 • les (stromy, keře, houby, rostliny, lesní plody)
 • podzim
 • lesní plody

Anglický jazyk (učebnice do s.10, PS s. 5)

 • playroom safari