Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 2.C > Týdenní plán 18.3. – 22.3.2024

Týdenní plán 18.3. – 22.3.2024Týdenní plán 18.3. – 22.3.2024

Český jazyk (učebnice s. 70, 71, PS do s.21, písanka do s.34)

  • čtení s porozuměním
  • psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, párové souhlásky
  • slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Matematika (PS do s.20)

  • sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
  • sčítání a odčítání pod sebou
  • slovní úlohy
  • nové pojmy: činitel, součin
  • násobení a dělení 2

Prvouka (učebnice s. 45)

  • hodiny
  • opakování

Anglický jazyk