Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 2.C > Týdenní plán 20.11. – 24.11.2023

Týdenní plán 20.11. – 24.11.2023Týdenní plán 20.11. – 24.11.2023

Český jazyk (učebnice s.40, 41, PS do s.30, Pepova písanka 3 s.8,9)

 • slovo, slovní význam (slova nadřazená, podřazená, slova souřadná, slova opačná)
 • pořádek slov ve větě
 • vypravování
 • druhy vět (oznamovací, tázací, přací, rozkazovací)
 • slovo, hláska, slabika, písmeno
 • samohlásky krátké a dlouhé, souhlásky
 • čtení s porozuměním

Matematika (PS do s.23)

 • sčítání a odčítání do 100
 • sčítání a odčítání po desítkách
 • sčítání a odčítání pod sebou
 • zkouška
 • základní geometrické tvary (obdélník, kruh, čtverec, trojúhelník) + nově kvádr, krychle
 • bod, úsečka

Prvouka (učebnice do s.29)

 • moje rodina, rodinné oslavy, domácí práce
 • domácí zvířata

Anglický jazyk (učebnice s.12 PS s.9,10 )

 • ukončení lekce, opakování