Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 2.C > Týdenní plán 22.1. – 26.1.2024

Týdenní plán 22.1. – 26.1.2024Týdenní plán 22.1. – 26.1.2024

Český jazyk (učebnice s. 57, 58, PS do s. 47, písanka do s.23)

 • vypravování
 • čtení s porozuměním
 • psaní I, Í/ Y, Ý po měkkých a tvrdých souhláskách
 • krátké a dlouhé slabiky
 • souhlásky, samohlásky
 • druhy vět

Matematika (PS do s.7)

 • sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • sčítání a odčítání pod sebou
 • slovní úlohy
 • rýsování

Prvouka (učebnice s. 38, 39)

 • nemoc a úraz
 • naše zdraví

Anglický jazyk (učebnice s.26, 28, PS s.20, 21)

 • I’m hungry - potraviny