Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 2.C > Týdenní plán 2.4. – 5.4.2024

Týdenní plán 2.4. – 5.4.2024



Týdenní plán 2.4. – 5.4.2024

Český jazyk (učebnice s.76, PS do s.23, písanka do s.35)

 • čtení s porozuměním
 • psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, párové souhlásky
 • slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • slovní druhy

Matematika (PS do s.24)

 • sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • sčítání a odčítání pod sebou
 • slovní úlohy
 • nové pojmy: činitel, součin
 • násobení a dělení 2, 3

Prvouka (učebnice s. 45)

 • hodiny
 • časová posloupnost (minulost, přítomnost, budoucnost)

Anglický jazyk (PS s.39, 41, učebnice s.45)            

 • My house
 • slovíčka: kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden
 • pracovní list: my room, my house
 • domácí úkol: str. 44, 45, pracovní list – opakování lekce