Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 2.C > Týdenní plán 26.2. – 1.3.2024

Týdenní plán 26.2. – 1.3.2024Týdenní plán 26.2. – 1.3.2024

Český jazyk (učebnice s. 64, 65, PS do s.11, písanka do s.31)

 • vypravování, loutkové divadlo
 • čtení s porozuměním
 • psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, párové souhlásky

Matematika (PS do s.13)

 • sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • sčítání a odčítání pod sebou
 • slovní úlohy
 • rýsování
 • sčítání a odčítání se závorkami
 • nové pojmy: sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl
 • násobení

Prvouka (učebnice s. 40, 41)

 • části dne
 • kalendář
 • měsíce, školní rok, kalendářní rok

Anglický jazyk (učebnice s. 32, 3, PS s. 36, 37)

 • Happy faces
 • nová slovesa: see, hear, taste, smell, touch