Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 2.C > Týdenní plán 27.5. – 31.5.2024

Týdenní plán 27.5. – 31.5.2024Český jazyk (učebnice s.90, PS do s.35, písanka 2. díl s. 6, 7, 8, 9)

 • čtení s porozuměním
 • slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • souhlásky (tvrdé, měkké, obojetné), samohlásky
 • slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky
 • psaní velkých písmen (vlastní jména, zeměpisné názvy)
 • popis osob

Matematika (PS do s.10)

 • sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • sčítání a odčítání pod sebou
 • slovní úlohy
 • násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6
 • rýsování (bod, úsečka, přímka, polopřímka)

Prvouka (učebnice s. 52 a 53)

 • hospodářská zvířata

Anglický jazyk (PS s.  54, 55)        

 • lekce: Summer time and garden
 • slovíčka: snail, butterfly, spider, bee, bird, t-shirt, shorts, trainers, sun, hot, hat, dress, sandals
 • domácí úkol: pracovní list na barvy