Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 2.C > Týdenní plán 28.11.-1.12.2023

Týdenní plán 28.11.-1.12.2023Týdenní plán 28.11. – 1.12.2023

Český jazyk (učebnice s. 42, 43, 44, PS s. 30, 31, 32, Pepova písanka 3 s.9)

 • slovo, slovní význam (slova nadřazená, podřazená, slova souřadná, slova opačná)
 • pořádek slov ve větě
 • vypravování
 • druhy vět (oznamovací, tázací, přací, rozkazovací)
 • slovo, hláska, slabika, písmeno
 • samohlásky krátké a dlouhé, souhlásky
 • čtení s porozuměním

Matematika (PS do s.26)

 • sčítání a odčítání do 100
 • sčítání a odčítání po desítkách
 • sčítání a odčítání pod sebou
 • zkouška
 • základní geometrické tvary (obdélník, kruh, čtverec, trojúhelník) + nově kvádr, krychle
 • bod, úsečka

Prvouka (učebnice do s.29)

 • Já a moje rodina
 • Domácí zvířata

Anglický jazyk (učebnice s.12 PS s.9,10 )

 • Ukončení lekce, opakování