Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 2.C > Týdenní plán 29.4. – 3.5.2024

Týdenní plán 29.4. – 3.5.2024Týdenní plán 29.4. – 3.5.2024

Český jazyk (učebnice s.82, 83, PS do s.29, písanka 2. díl s. 2,3)

 • čtení s porozuměním
 • psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, párové souhlásky
 • slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • souhlásky (tvrdé, měkké, obojetné), samohlásky
 • slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky

Matematika (PS do s.32)

 • sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • sčítání a odčítání pod sebou
 • slovní úlohy
 • rýsování
 • násobení a dělení 2, 3, 4
 • souhrnné opakování

Prvouka (učebnice s. 47)

 • jaro
 • jarní rostliny

Anglický jazyk (PS s.39, 41, učebnice s.45)            

 • My house
 • slovíčka: kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden
 • pracovní list: