Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 2.C > Týdenní plán 30.10. – 3.11.2023

Týdenní plán 30.10. – 3.11.2023Týdenní plán 30.10. – 3.11.2023

Český jazyk (učebnice s.30, 31,32,33,34, PS do s.24, Pepova písanka 2, nově Pepova písanka 3)

 • slovo, slovní význam (slova nadřazená, podřazená, slova souřadná, slova souznačná, slova opačného významu)
 • vypravování
 • druhy vět (oznamovací, tázací, přací, rozkazovací)
 • čtení s porozuměním

Matematika (PS do s.20)

 • sčítání a odčítání do 100
 • sčítání a odčítání po desítkách
 • sčítání a odčítání pod sebou
 • základní geometrické tvary (obdélník, kruh, čtverec, trojúhelník) + nově kvádr, krychle
 • bod, úsečka

Prvouka (učebnice do s.19)

 • podzim (podzimní les, podzimní rybník, savci v podzimním lese)

Anglický jazyk

 • playroom safari - can, can´t, can you