Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 2.C > Týdenní plán 4.12.-8.12.2023

Týdenní plán 4.12.-8.12.2023Týdenní plán 4.12. – 8.12.2023

Český jazyk (učebnice s. 46, 47 PS s.32, 33, 34, 35, 36 Pepova písanka 3 s.10,11)

 • vypravování
 • slovo, hláska, slabika, písmeno
 • samohlásky krátké a dlouhé, souhlásky
 • čtení s porozuměním
 • dvojhlásky ou, au
 • slabikotvorné souhlásky r, l

Matematika (PS do s.31)

 • sčítání a odčítání do 100
 • sčítání a odčítání pod sebou
 • zkouška
 • základní geometrické tvary (obdélník, kruh, čtverec, trojúhelník) + nově kvádr, krychle
 • bod, úsečka

Prvouka (učebnice do s.31)

 • já a moje rodina, můj domov
 • naše vlast

Anglický jazyk (učebnice, PS s.20, 21 )

 • nová lekce – I am hungry, I don’t like, I like
 • food