Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy a družina > První stupeň > Třída 2.C > Týdenní plán 4.3. – 8.3.2024

Týdenní plán 4.3. – 8.3.2024Týdenní plán 4.3. – 8.3.2024 

Český jazyk (učebnice s. 64, 65, PS do s.14, písanka do s.32) 

 • vypravování
 • čtení s porozuměním
 • psaní slov a vět  
 • psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, párové souhlásky 

Matematika (PS do s.15) 

 • sčítání a odčítání do 100 s  přechodem přes desítku 
 • sčítání a odčítání pod sebou  
 • slovní úlohy 
 • geometrie (rýsování, geometrické tvary, měření)
 • sčítání a odčítání se závorkami 
 • nové pojmy: sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl 
 • násobení 

Prvouka (učebnice s. 40, 41) 

 • části dne 
 • kalendář 
 • měsíce, roční období
 • školní rok, kalendářní rok

Anglický jazyk (učebnice s. PS s. 40, 41) 

 • My house 
 • nová slovíčka: kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden